h

Actie voor behoud zwembad in Goor groot succes

9 november 2010

Actie voor behoud zwembad in Goor groot succes

De korte actie van de SP voor het behoud van een zwembad in Goor is vandaag afgesloten met in totaal 1259 steunbetuigingen. De afdeling Hof van Twente beschouwt dit resultaat als een groot succes.

Om 12.00 uur vandaag kwam een eind aan de korte SP-actie voor het behoud van een zwembad in Goor: de laatste handtekeningenlijsten zijn opgehaald en nieuwe mails die via de site binnenkomen worden niet meer meegeteld. In totaal hebben 765 mensen hun handtekening gezet, terwijl 494 mensen hun steun via de site betuigden. Al met al dus 1259 steunbetuigingen. We beschouwen dit resultaat als een groot succes.
Vanmiddag wordt in de Raad beslist over de toekomst van de zwembaden in de Hof van Twente. Sandra Schrooyen, raadslid voor de SP, zal de massale steun voor het behoud van een zwembad in Goor ongetwijfeld meenemen in haar pleidooi. Daarnaast is er hoop dat ook andere partijen bereid zijn kennis te nemen van ‘de stem des volks’.

U bent hier