h

Toezeggingen wethouder na vragen SP

15 december 2010

Toezeggingen wethouder na vragen SP

In de raadsvergadering van gisteravond stelde SP-raadslid Sandra Schrooyen vragen over het
niet-gebruiken van winterbanden door Connexxion voor het leerlingenvervoer in de gemeente Hof van Twente. De raadsbrede steun die zij hierbij kreeg, heeft geleid tot duidelijke toezeggingen van wethouder Van Zwanenburg.

In de raadsvergadering van 14 december werd ingesproken door Mirjan Temmink uit Diepenheim, die zich erover beklaagde dat Connexxion geen gebruik maakt van winterbanden voor het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs in Hengelo en Enschede. Ondanks duidelijke adviezen hierover van onder meer ANWB en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft de gemeente Hof van Twente hierover geen afspraken gemaakt met Connexxion.
Aansluitend vroeg SP-raadslid Sandra Schrooyen de wethouder om op zeer korte termijn met Connexxion in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat de busjes voor het leerlingenvervoer alsnog worden uitgerust met winterbanden. Na het nodige heen en weer gepraat bleek dat deze wens raadsbreed werd gesteund. Daarop deed de wethouder de gevraagde toezegging. Hij zal daarnaast in overleg treden met naburige gemeenten om het beleid onderling af te stemmen, en hij zal bij de volgende aanbesteding van het leerlingenvervoer het gebruik van winterbanden verplicht stellen.

U bent hier