h

Vragen SP in raadsvergadering

14 december 2010

Vragen SP in raadsvergadering

Ouders van kinderen die zijn aangewezen op het leerlingenvervoer in de Hof van Twente willen dat Connexxion gebruik gaat maken van winterbanden. De gemeente is echter van mening dat zomerbanden veilig genoeg zijn. Sandra Schrooyen(SP) gaat hierover vragen stellen in de raadsvergadering van vanavond.

Mirjan Temmink heeft een kind dat is aangewezen op het leerlingenvervoer in de Hof van Twente. Zij stelde eind november vast dat de busjes van Connexxion, die dit vervoer verzorgen, nog steeds op zomerbanden rijden. Volgens Connexxion is dit in overeenstemming met de overeenkomst die het bedrijf met de gemeente heeft. En de gemeente stelt zich op het standpunt dat het gebruik van ‘gewone’ banden voldoende veilig is.
Verschillende instanties, zoals de ANWB en de NVG (Nederlandse Vereniging van Gemeenten) denken daar heel anders over: zij adviseren met klem om wél winterbanden te gebruiken.

Mirjan Temmink zal hierover vanavond inspreken op de raadsvergadering. Aansluitend zal Sandra Schrooyen (SP) de volgende vragen aan het college stellen:

1) Was het College, ten tijde van het sluiten van een overeenkomst met Connexxion voor het verzorgen van het leerlingenvervoer, op de hoogte van de dringende adviezen van onder meer ANWB, VNG en Ministerie van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot het gebruik van winter-banden?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: Waarom heeft het College zich destijds niet beter op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken op dit gebied?
Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: Waarom heeft het College er destijds niettemin voor gekozen om het gebruik van winterbanden niet op te nemen in de overeenkomst met Connexxion?

3) Is het College bereid om alsnog – en dan op zeer korte termijn (d.w.z. binnen een week) − met Connexxion in gesprek te gaan over het gebruik van winterbanden, ook als dit financiële consequenties met zich mee zou brengen?

De hoop is dat het college positief zal reageren op deze vragen. Voor het geval dat het college toch bij zijn standpunt blijft, houdt de SP een motie achter de hand.

U bent hier