h

Onderzoek SP: Stichting Bewonersbelangen Viverion in Diepenheim onzichtbaar

27 september 2013

Onderzoek SP: Stichting Bewonersbelangen Viverion in Diepenheim onzichtbaar

De SP Hof van Twente heeft deze zomer onderzoek gedaan onder de 200 huurders van Viverion in Diepenheim naar o.a. de bekendheid en het functioneren van Stichting Bewonersbelangen Viverion.

De aanleiding hiervoor was dat Huurdersvereniging Goor duidelijk in de publiciteit treedt en een kritisch geluid heeft laten horen richting Viverion en het huisvestigingsbeleid. Vanuit Diepenheim en de Stichting Bewonersbelangen Viverion is het daarentegen echter zeer stil. Hierdoor werd onze nieuwsgierigheid gewekt naar deze “slapende” stichting. Daarom hebben we onderzoek gedaan onder de huurders in Diepenheim, wiens belangen vertegenwoordigd zouden moeten worden door de Stichting Bewonersbelangen Viverion richting woningcorporatie Viverion.

Ons vermoeden werd bevestigd door de reacties van de mensen aan de deur. Vrijwel niemand kent de huurderstichting of heeft er mee te maken gehad. Veel mensen verwarren de stichting met de verhuurder Viverion. Een enkeling vertelde weleens een vraag te hebben gesteld aan de stichting, maar heeft daarop nooit iets teruggehoord.
De SP vindt dat niet juist. Vooral in deze tijd waarin de huursector onder druk staat en er flinke huurverhogingen worden doorgevoerd, behoort er een goed functionerende huurders belangenvereniging te zijn. Bovendien vinden we dat de huidige stichting eigenlijk omgevormd zou moeten worden tot een vereniging waarin de leden beslissingsrecht hebben.
Woningcorporatie Viverion heeft hierin ook een duidelijke verantwoordelijkheid. De SP gaat hierover met de betrokken instanties in gesprek.

U bent hier