h

Werken aan een beter Overijssel. Verkiezingsprogramma SP Overijssel 2015

6 februari 2015

Werken aan een beter Overijssel. Verkiezingsprogramma SP Overijssel 2015

Als er één ding duidelijk is geworden in Overijssel de afgelopen vier jaar, dan is het dat stemmen bij de statenverkiezingen van belang is.

De rechtse meerderheid in Provinciale Staten heeft geleid tot een provinciebestuur dat als belangrijkste prioriteit had het zo snel mogelijk uitgeven van alle provinciale miljoenen van het Essent-geld. Daarbij lag de prioriteit vooral bij (vaak onnodig) asfalt en bij prestigeprojecten als de Luchthaven Twente. Sociaal beleid, cultuur en natuur kwamen er bij het college van VVD, CDA, SGP en ChristenUnie bijzonder bekaaid af.
De SP gelooft dat het beter kan en beter moet. Door te investeren in de Overijsselse economie, door in te zetten op meer banen, op behoud van sociaal beleid, op ruimte voor natuur en een hoog niveau van openbaar vervoer en culturele voorzieningen. Daarbij moeten we ophouden om geld uitgeven als doel te zien of om onrealistische luchtkastelen na te jagen, maar moeten we zorgen dat we echt concrete prestaties realiseren. Dit kunnen we bereiken door een sterke SP in het provinciebestuur.

Het hele verkiezingsprogramma is via deze link te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier