h

SP stelt raadsvragen over afhandeling bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

9 maart 2015

SP stelt raadsvragen over afhandeling bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

De raadsfractie van de SP Hof van Twente heeft naar aanleiding van het krantenartikel 'Automatisch uitstel van betaling bij bezwaarschrift van de baan' een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

In de Tubantia van 7 maart 2015 stond het bericht ‘Automatisch uitstel van betaling bij
bezwaarschrift van de baan’.
Hierin wordt vemeld dat de gemeente Hof van Twente gedwongen overstapt naar nieuwe programmatuur, omdat de oude versie niet meer wordt ondersteund door de leverancier. In de nieuwe versie is het onmogelijk om uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen automatisch te koppelen aan een ontvangen bezwaarschrift hieromtrent, waar dit in de oude versie wel kon.
Hierop is door de gemeente besloten dat er door de betreffende inwoners naast een bezwaarschrift een afzonderlijk verzoek tot uitstel van betaling moet worden ingediend, omdat handmatig uitstel van betaling verlenen te bewerkelijk zou zijn.

De SP vindt dit een merkwaardige en ook onwenselijke gang van zaken en heeft hierover dan ook een aantal vragen gesteld:

  • Is het college het eens met de SP dat inwoners bij het indienen van een bezwaarschrift (vrijwel) altijd ook uitstel van betaling voor ogen hebben, omdat zij het oneens zijn met de aanslag of een (onjuiste) aanslag ook niet kunnen betalen?
  • Waarom wordt geaccepteerd dat nieuwe programmatuur mindere functionaliteit heeft dan de oude versie? Het kan toch niet zo zijn dat de betreffende leverancier bepaalt welke functionaliteit de programmatuur heeft, en daarmee indirect bepaalt hoe de gemeente de dienstverlening invult? Is het college het ermee eens dat de dienstverlening naar de burgers niet bepaald dient te worden door softwareleveranciers? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe kan het zijn dat het handmatig verlenen van uitstel van betaling bij ontvangst van een bezwaarschrift meer werk is dan het in ontvangst nemen en afhandelen van een apart verzoek tot uitstel van betaling?
  • Is het college het ermee eens dat dit soort interne problemen niet afgewenteld moeten worden op de burgers, maar intern c.q. met de softwareleverancier moeten worden opgelost? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college het eens met de SP dat in het kader van een betrouwbare dienstverlenende overheid, de burgers dus niet apart uitstel van betaling hoeven in te dienen en dat dit zoals voorheen door de gemeente automatisch dan wel handmatig zal worden gedaan? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier