h

SP tegen huurverhoging

1 mei 2015

SP tegen huurverhoging

Foto: SP

De huren zijn de laatste jaren -mede door de Verhuurderheffing van minister Blok- enorm gestegen. Als dat zo door gaat, zullen de huren de komende jaren ongehoord met vele procenten gaan stijgen. Dit veroorzaakt een lastenstijging voor de huurders, die toch al te maken hebben met een opeenstapeling van kosten.

De afgelopen maanden hebben de woningcorporaties zich beraden op de jaarlijkse verhoging die per 1 juli 2015 zal ingaan en waarover de huurders in mei geïnformeerd zullen worden.

Volgens de informatie van de rijksoverheid is er ook dit jaar weer een maximale toegestane huurverhoging vastgesteld:
De inflatie over 2014 was 1,0%. Dit betekent per 1 juli 2015 een huurverhoging van maximaal:
- 2,5% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.229 (inkomensjaar 2013);
- 3,0% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.229 tot en met € 43.786 (inkomensjaar 2013);
- 5,0% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.786 (inkomensjaar 2013).

In de aanloop tot dit besluit heeft de SP afdeling Hof van Twente bij de beide woningcorporaties Viverion en Wonen Delden gepleit om de jaarlijkse huurverhoging dit jaar niet door te voeren. In onze kleine gemeente blijken er grote verschillen te zijn.

Wonen Delden heeft haar sociale gezicht getoond en tot onze vreugde besloten dit jaar de huren voor de sociale woningbouw niet te verhogen, met als argument dat de woningcorporatie financieel gezond is en de huurders de afgelopen jaren al veel lastenverzwaringen hebben gehad. Voor huurders met een inkomen boven de € 34.229 gaan de huren met 1% omhoog.

Viverion heeft daarentegen wel haar goede wil getoond, maar wil alleen een klein gebaar maken naar de laagste inkomensgroep. Deze groep huurders gaat helaas toch een verhoging van 1% betalen en de midden- en hogere inkomens betalen het volle pond, de maximaal toegestane 3% en 5%.

De SP afdeling Hof van Twente vraagt zich af waarom er zo'n groot verschil kan zijn tussen twee woningcorporaties, in vergelijkbare naburige kernen met dezelfde regionale problemen. De SP vindt dat Viverion iets uit te leggen heeft en verwacht een aannemelijke verklaring voor dit grote verschil in beleid. Wij hopen dat het besluit van Wonen Delden een voorbeeld kan zijn voor Viverion.

Reactie toevoegen

U bent hier