h

SP kijkt op andere wijze naar de financiële positie van de Hof van Twente

22 november 2015

SP kijkt op andere wijze naar de financiële positie van de Hof van Twente

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Bij de afgelopen begrotingsafhandeling in de Hof van Twente heeft de SP met wethouder Scholten (Financiën) en alle andere raadsfracties de afspraak gemaakt om de financiële positie van de Hof van Twente nader te analyseren.

Bij de begroting 2015 en kadernota 2016 werd op initiatief van Herman Kalter (SP) en Theo Reijnders (VVD) een motie aangenomen om door herijking van de bestemmingsreserves een fonds Economisch Sociale Participaties (fonds ESP) in te stellen: sociaal economische initiatieven en innovaties mogelijk maken, waarbij de lokale werkgelegenheid in de Hof van Twente op structurele wijze wordt gestimuleerd of gecreëerd in sectoren zoals zorg (voorzieningen), sociale en/of duurzame woningen (verbouw), toerisme & recreatie, logistieke & infrastructurele projecten en agrarische bedrijvigheid.

Bij latere discussie werd aangegeven dat door bijvoorbeeld de bestemmingsreserve Vitens (€ 4.500.000) te gaan benutten voor dit fonds ESP, er een jaarlijks dekkingstekort zou gaan ontstaan van € 130.000.

Vervolgens werd besloten het fonds ESP te vormen uit de algemene middelen (€ 1.500.000, voor 3 jaar). Uit dit fonds wordt de huidige sociaal economische visie gefinancierd. De SP stemde in met de fondsvorming op deze wijze, vanwege het grote belang van dit fonds. Wel volgt de SP de uitvoering van de genoemde visie kritisch, vooral het sociale deel.

Eerder stelde Herman Kalter al schriftelijke vragen over de in te richten creatieve ruimte in het gemeentehuis, die € 40.000 moest gaan kosten. Kalter stelde dat dit geld beter in de zorg (werkgelegenheid en zorgverlening) kon worden gestopt. Dit vond men geen goed idee, omdat het geld al gereserveerd was voor dergelijke gebouwaanpassingen. Daarnaast zou het bedrag van € 40.000 alleen maar eenmalig en niet structureel ingezet kunnen worden voor de zorg. De creatieve ruimte is er dus toch gekomen.

De discussie over de bestemmingsreserve Vitens en de creatieve ruimte is de aanleiding tot nadere beschouwing of de bestaande bestemmingsreserves en afschrijvingsreserves nog wel aan hun doel voldoen. Daarnaast wil de SP onderzoeken of de discussie over structureel of incidenteel geld binnen een minder strak omlijnd wettelijk administratief kader gevoerd kan gaan worden.
De discussie moet in het voorjaar 2016 afgerond zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier