h

SP stelt raadsvragen over de thuiszorg in Hof van Twente

4 januari 2016

SP stelt raadsvragen over de thuiszorg in Hof van Twente

Foto: SP Hof van Twente / SP campagne 2008

Hoe gaat Hof van Twente om met enerzijds het werken in de thuiszorg en anderzijds het nodig hebben van thuiszorg? Deze hoofdvraag kwam op bij de SP fractie naar aanleiding van de situatie bij TSN Thuiszorg en daarom stelde SP raadslid Herman Kalter daarover begin december 2015 meerdere schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Het betrof namelijk het ernstige feit dat er –mede door het mogelijk naderend faillissement van thuiszorgorganisatie TSN Thuiszorg– een ernstige problematiek in de thuiszorg zou kunnen ontstaan. Dit betreft zowel de werkgelegenheid van/voor de huishoudelijke hulpen alsook de behoefte aan zorgverlening. In de thuiszorg gaat het vooral om die personen in de samenleving die het zwaar hebben, zowel de hulpbehoevende ouderen als de thuiszorgmedewerkers zelf (75% van de hulpbehoevenden heeft een inkomen van maximaal 125% van het bijstandsniveau).

Bij zorggroep Manna werd een loonofferwens aan werknemers gevraagd. De overlevingsstrijd van zorgaanbieders (door te weinig inkomsten) is moeizaam en de situatie van TSN Thuiszorg en Manna is illustratief voor de branche cq zorg.

Bij TSN Thuiszorg gaat het om de ratio dat 1 deeltijdbaan huishoudelijke hulp de zorgbehoefte van 3,3 hulpbehoevende afdekt.

Op de vanzelfsprekende vraag van de SP (om de ernst van de situatie voor Hof van Twente te kunnen begrijpen) of genoemde ratio ook van toepassing is ook voor de gehele thuiszorgsituatie in Hof van Twente en of college kon aangeven om hoeveel deeltijdbanen en hulpbehoevenden het daarbij gaat in Hof van Twente, moest het college het antwoord schuldig blijven en kwam het niet verder dan dat (mocht de ratio kloppen) het om 298 deeltijdbanen en 984 hulpbehoevenden gaat. Toch een behoorlijke problematiek.

Op de aanvullende vraag of het college kan aangeven of naast het mogelijk naderende faillissement van TSN Thuiszorg ook andere thuiszorgaanbieders in Hof van Twente in vergelijkbare problemen verkeren (van belang om te weten of de situatie nog kan verslechteren) kwam het college niet verder met dat het geen concrete informatie in deze richting heeft en –alsof we dat nog niet weten door het al enige tijd verschraalde beleid in dezen– de opmerking dat het algemeen bekend is dat de thuiszorgbranche het moeilijk heeft.

De SP vroeg ook concreet naar de gevolgen van een mogelijk faillissement van TSN Thuiszorg voor de zorgverlening in Hof van Twente: hoe de belangen van alle betrokkenen (thuiszorgwerknemers en zorgcliënten) worden geborgd en of het college daarbij voor zichzelf een rol ziet weggelegd? Hierop antwoordde het college dat het voor zichzelf een rol ziet in de zorgcontinuïteit voor cliënten, vooral in regionaal verband. Het college spreekt niet van een lokale Hof van Twente verantwoordelijkheid.

Hof van Twente heeft een contract voor huishoudelijke ondersteuning met 19 aanbieders, waarvan er naast TSN nog 7 echt actief zijn in de Hof. Verder is het zo dat TSN Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning biedt aan 170 inwoners van onze gemeente en deze zorg bij faillissement uiteraard niet langer kan leveren. Uitgaande van de eerder genoemde ratio betekent 170 inwoners ook 50 deeltijdzorgbanen. Volgens het college is het echter gelukkig niet zo, dat deze inwoners dan blijvend verstoken blijven van huishoudelijke ondersteuning. Andere aanbieders, waarvan sommige zich al gemeld hebben, zullen cliënten overnemen. In een overgangssituatie kan het wel voorkomen dat ondersteuning tijdelijk niet geleverd wordt. Eigenlijk zegt het college dat het allemaal niet zo erg is: de zorg wordt overgenomen door anderen en tijdens overgangssituatie is er hooguit even geen levering, al weet men natuurlijk niet hoe lang de overgangssituatie gaat duren en houdt men er geen rekening mee dat de meeste mensen geen dag zonder hulp kunnen. Hoezo overgang? En dat je zou kunnen zeggen dat het niet zo fijn is dat er ineens een minder vertrouwd persoon in je huis rondloopt, is een non-argument: als het maar lekker goedkoop is, dan is het verder gewoon goed. Over de 50 deeltijdzorgwerkers wordt niet gesproken. Blijkbaar geen zorgen om hen.

Op de belangrijkste vraag die de SP stelde: of het college voor het oplossen denkt aan een rol van het fonds Economische Sociale Participaties (voornamelijk voor lokale werkgelegenheid en zorg/zorgvoorzieningen) kwam het college met het korte antwoord: nee, hier wordt niet aan gedacht.

Het antwoord op de vraag hoe Hof van Twente omgaat met enerzijds het werken in de thuiszorg en anderzijds het nodig hebben van thuiszorg, kan elke zorgwerker en elke zorgbehoevende zelf geven.

Reactie toevoegen

U bent hier