h

SP kritisch over plannen welzijnsinstelling

5 februari 2016

SP kritisch over plannen welzijnsinstelling

Foto: SP Hof van Twente

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de vorming van een brede welzijnsinstelling. De SP en de PvdA uitten kritiek op het plan van het college om dit volledig lokaal te in gaan vullen en ouderenorganisatie SWO op te gaan tuigen tot die brede welzijnsinstelling.

SP-raadslid Robert Keizer tijdens de raadsvergadering: “De SP vindt dit een verkeerde beslissing. De door het college uitverkoren partner SWO Hof van Twente heeft ons vooralsnog niet kunnen overtuigen van de meerwaarde van model B, de geheel lokale welzijnsorganisatie.

Het ontbreekt ons inziens sowieso aan een duidelijk beeld van de te volgen route die moet leiden naar een degelijke, vitale en toekomstbestendige organisatie, die onze inwoners de meest optimale hulp en ondersteuning kan bieden. Dat baart ons zorgen.

Wij zouden dan ook graag van het college vernemen hoe die route eruit ziet, hoe een lokale welzijnsorganisatie regionaal haar verbindingen zou moeten gaan maken, hoe deze organisatie toekomstbestendig en tegelijkertijd onafhankelijk kan worden, en tenslotte wat het college wél weet, en wij blijkbaar niet, om zodanig vertrouwen te hebben in SWO als partner dat het college denkt dat dit dé juiste partij is om samen de route naar een sterke, vitale en betrouwbare welzijnsorganisatie te gaan bewandelen.

Alles overwegende zijn wij als SP voorstander van een keuze voor model C, de lokale welzijnsorganisatie onder subregionale vlag. Dit omdat het welzijn in onze gemeente niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een veel breder geheel, zowel qua dwarsverbanden in het gehele sociale domein, maar ook qua partijen die niet in onze gemeente gevestigd zijn, maar wel van belang kunnen zijn voor het welzijn van onze inwoners.

Wij vinden daarom dat onze inwoners het beste gediend zouden zijn met een organisatie die al die dwarsverbanden in de vezels heeft, die de weg weet, waarin medewerkers ondersteund worden door een gedegen en betrouwbare organisatie, zich veilig voelen en zelfstandig en onafhankelijk hun professie kunnen uitoefenen.

De ‘nadelen’, zoals de wat minder lokaalspecifieke profilering zijn wat de SP betreft secundair, omdat het vooral gaat om koppeling en versterking van de lokaal aanwezige netwerken én de synergie tussen de verschillende professionals. Dáár zit de lokale kracht, dáár vind je de aansluiting, dáár begint de lokale geworteldheid. Dáár ligt de basis voor een organisatie met als beginselen Hoffelijk, Sociaal en De mens centraal!”

Verantwoordelijk wethouder van Zwanenburg koos ervoor om de argumenten, bezwaren en vragen van de SP te negeren, ook na aandringen hierop in de tweede termijn. Met uitzondering van de PvdA stemden de andere partijen vrij makkelijk in met de voorgestelde plannen.

De SP vindt dit bijzonder jammer. Niet alleen wordt er in onze ogen het verkeerde besluit genomen, het college gooit hier nog een schepje bovenop door de bezwaren en valide argumenten van SP en PvdA simpelweg te negeren. Dit is niet hoe democratie zou moeten werken.
De SP maakt zich grote zorgen over een goed verloop van dit verre van eenvoudige traject en zal dit proces hoe dan ook scherp en kritisch gaan volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier