h

SP toont wél haar HOFFELIJK SOCIALE KARAKTER bij Diftar

12 juni 2016

SP toont wél haar HOFFELIJK SOCIALE KARAKTER bij Diftar

De VVD-fractie Hof van Twente heeft in de media laten weten dat zij allesbehalve gelukkig is met de moties en amendementen die tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2016 zijn aangenomen omtrent het thema Diftar. De volkspartij is bang dat de aanpassingen leiden tot hogere kosten, die uiteindelijk door de burger moeten worden betaald.
De VVD heeft het steeds over financiële prikkels om iets te laten gebeuren. Tsja... je krijgt korting als je je afval beter scheidt. Kun je het ook een boete noemen als je dat minder goed (kunt) doen!

Diftar (gedifferentieerde tarieven voor afvalverwerking) is een middel om te komen tot een doel. Het doel is een afvalloos Hof van Twente, waarmee onze gemeente bijdraagt aan een duurzame samenleving, aan een wereld waarin ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van het moois dat onze aarde te bieden heeft. Om dat doel te bereiken is er qua afvalscheiding eerst bewustwording van de noodzaak nodig. Bewustwording die leidt tot gedragsverandering. In die zin kunnen de financiële prikkels van Diftar nuttig zijn.

Is Diftar daarmee heilig? Wat de SP betreft zeker niet. Het gaat de SP er om dat iedereen in onze gemeente zich betrokken en verantwoordelijk gaat voelen bij het milieu, bij het streven naar een duurzame, schonere en betere wereld. En om dat te bereiken zullen we het samen moeten willen, zodat we elkaar kunnen helpen en aanspreken op ons gedrag. En het ook mogelijk maken dat eenieder – naar kunnen – participeert.

Wat zijn nu deze aanpassingen waar men zich zo druk over maakt?

  1. Niet stijgende kosten bij handhaving huidige situatie
  2. Zelf verwerken van gft-afval leidt tot korting
  3. Inzamelingscontainer voor luiers
  4. Mogelijk lagere financiële prikkel voor minima
  5. Tegemoetkomingsregeling voor mensen met veel medisch afval

De VVD vindt het een probleem dat de uitzonderingen voor kleine groepen inwoners betaald gaan worden door het overgrote merendeel van de inwoners. Daarnaast zou het systeem nodeloos complex worden (volgens VVD wordt Diftar DifWar) en bijna niet meer uit te leggen.

De SP laat bij monde van Herman Kalter weten het niet eens te zijn met deze standpunten. In de huidige tijd van informatisering/chips zijn dergelijke systemen eenvoudig aan te passen.  De SP neemt ook afstand van de term ‘DifWar’.

Het uitleggen van het maken van uitzonderingen is buitengewoon eenvoudig, tenminste voor mensen die solidariteit hoger in het vaandel hebben staan dan mensen die meer gericht zijn op individueel gewin. Met name de bij 4 en 5 genoemde punten betreffen uitzonderingen ten behoeve van de vermindering van lasten van financieel minder draagkrachtige groepen mensen: bij deze mensen is de portemonnee wel een keer leeg. En dan is er niks mis mee om voor deze mensen een uitzondering te maken, in plaats van te gaan lopen jammeren over die hele grote groepen mensen die hierdoor wat meer moeten zouden gaan betalen. We zijn – als Hof van Twente – toch hoffelijk sociaal!? De SP ziet in de wijze zoals de VVD Diftar wil benaderen niets hoffelijks en sociaals, maar vooral bangmaken voor ernstig hogere lasten.

Overigens was er bij de uitzonderingen nog een opvallend aspect te melden: De SP diende een motie in om te onderzoeken of er te komen is tot een gereduceerd tarief voor de aanbieding van grijze containers voor huishoudens met kwijtschelding, dan wel voor deze groep met een alternatief te komen voor de financiële prikkel om het restafval te verminderen. Huishoudens met een kwijtschelding wordt niet uit luxe overwegingen kwijtgescholden, maar de (overigens aangenomen) SP-motie met alleen nog maar de vraag om dit te onderzoeken, kreeg alleen de steun van D66 en CDA.

Reactie toevoegen

U bent hier