h

SP RAADSFRACTIE 2014-2016

11 december 2016

SP RAADSFRACTIE 2014-2016

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Sinds het begin van deze raadsperiode is de SP vertegenwoordigd door Herman Kalter uit Delden en Robert Keizer uit Goor.

Wij zijn de raadsperiode in 2014 gestart met het college van CDA/VVD het vertrouwen te geven. Wij gaven aan uiteraard geen college/coalitiepartij te zijn, maar ook niet automatisch de oppositie: gewoon een partij. Wij willen iets realiseren voor onze kiezers, maar ook voor de (nog) niet SP-kiezers. Een goed plan is een goed
plan en zo niet, dan geven we aan wat er anders moet of kan. Het belang van de Hof van Twente reikt verder dan alleen een verdeling in linkse, dan wel rechtse partijen: we zijn allemaal burgers uit de Hof van Twente. Wij willen samenwerken met de andere partijen en hebben dat meermalen uitgesproken. Tot nu toe zijn wij tevreden over die samenwerking.

De hoofdgedachte waar wij ons mee bezighouden is dat alles gaat om geld en wij naar het besteden en verdelen van dit geld eens anders moeten gaan kijken dan we gewend zijn. In ons raadsverkiezingsprogramma staat dat we bestaande financieringsstructuren moeten durven doorbreken om daar waar het nodig is, geld op een andere wijze te bestemmen. Door bijvoorbeeld minder reserves in de begroting op te nemen en meer geld uit te geven aan de groei van werkgelegenheid (vooral in de sociale zorg).

Om die andere gedachten kracht bij te zetten, hielp de gemeente die het plan kreeg (en uitvoerde) om een creatieve ruimte voor ambtenaren in te richten, voor een bedrag van 40.000 euro. Wij vroegen schriftelijk of het college vond dat ambtenaren creatief moeten werken en denken in hun werkuitoefening (en briljante ideeën moeten produceren) en daarvoor een speciale
fysieke werkplek moesten hebben. En of de huidige werklocatie dus geen mogelijkheid bood tot creatief denken en werken. En of het college niet vond dat het SP-idee om het voor de creatieve ruimte bestemde geld van 40.000 euro in te zetten voor een -bijvoorbeeld- 2-jarig contract voor een 50% baan voor een medewerker in de zorgverlening niet een veel creatiever idee was?
Het antwoord was dat er gelden waren gereserveerd in het gebouwenplan en dat creatief ‘out the box’ denken behoorde tot het nieuwe werken. Die gereserveerde gelden vinden wij karakteristiek voor hoe het nu gaat: als er voor de zorg meer nodig is (er zijn tekorten), gebruik dan het gereserveerde geld voor zorg en zet dat in: wat het zwaarste weegt, moet het zwaarste tellen. Zo doet u dat thuis toch ook?

Ook binnen de raad zijn we aan de slag gegaan met anders omgaan met geld: een SP/VVD initiatief leidde tot een raadsbreed aangenomen motie om te kijken naar de vorming van een Fonds Economisch Sociale Participaties (ESP). De bedoeling is om ten laste van dit fonds sociaal economische initiatieven en innovaties mogelijk te maken waarbij lokale werkgelegenheid in de Hof van Twente op structurele wijze wordt gestimuleerd dan wel gecreëerd in sectoren zoals zorg (voorzieningen), sociaal en/of duurzame woningen
(verbouw), toerisme & recreatie, logistiek & infrastructurele projecten en agrarische bedrijvigheid. Er kwam een met 1,5 miljoen euro (over 3 jaar)
gevulde sociaaleconomische visie. Het gaat hierbij om detailhandel, arbeidsparticipatie, vrijetijdseconomie en duurzaamheid. Dat zijn zaken waar de SP ook voor staat en het is goed dat dit raadsbreed wordt gesteund en uitgevoerd. Op dit moment loopt het 1e jaar van deze visie en is het nog iets te vroeg voor de resultaten.

Na de vorming van Fonds ESP/sociaaleconomische visie zijn we doorgegaan met aan te tonen dat het met de geldstructuren anders kan en moet. Er is -op initiatief van SP/VVD/D’66- een werkgroep ontstaan, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn (en dat is goed). Deze werkgroep heeft een knoppenmodel financiën ontwikkeld (in samenwerking met de gemeente), waarbij de raad nu de mogelijkheid heeft verkregen om in gezamenlijkheid initiatieven te ontplooien, zonder stuk te hoeven lopen op ‘er is geen geld’. Dit initiatief heeft de naam ‘Samen turen in Portemonnee (StiP) gekregen en gaat in 2017 echt van start.

Reactie toevoegen

U bent hier