h

GPS Hofroute succesvol gestart

30 juni 2017

GPS Hofroute succesvol gestart

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Met een goed bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis in Goor zetten de drie progressieve partijen in de Hof van Twente op donderdagavond 29 juni een flinke stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. GroenLinks, PvdA en SP presenteerden de gezamenlijke visie op een aantal voor de Hof belangrijke thema's. Deze visie en voornemens vormen een belangrijk onderdeel van de verkiezingsprogramma's van de drie partijen. Ze pleiten voor een cultuuromslag en concrete veranderingen op terreinen die onze gemeente 'naar de toekomst toe' sterker maken. Zoals de verhouding tussen bestuur en burger, waar het stimuleren van en vertrouwen in burgerinitiatieven de voorkeur verdient boven 'top down' plannen, behoudzucht en risicomijdende controle. Een ander veld van verandering betreft de hulp en begeleiding voor inwoners die dat nodig hebben. Dat gaat dan om de inrichting van de zorg, het armoedebeleid en de omgang met vluchtelingen. Ook hier zijn stimuleren, mogelijk maken en zelfredzaamheid met steun van elkaar en zo nodig van de overheid de sleutelwoorden. Tenslotte staan we voor grote uitdagingen waar het gaat om ons gebruik van energie en grondstoffen en om de toekomst van ons buitengebied. De voornemens zijn uitgewerkt in een Manifest, de ‘Hofroute 2018 - 2022’, hieronder te downloaden.

Een aparte plaats wordt ingeruimd voor ‘kunst en cultuur’. Met André Manuel als levend en welsprekend voorbeeld. Hij voorzag de presentatie van snedig en tot nadenken stemmend commentaar. André gaf door zijn bekende scherpe zienswijze een andere kijk op de Hofroute die goed in de smaak viel bij de ruim 40 aanwezigen. De samenwerkende partijen menen dat het een gemeenschap siert wanneer die ruimhartig plaats inruimt voor kunst en cultuur. En dat die gemeenschap in ruil daarvoor sterker wordt, in sociaal, cultureel en economisch opzicht. ‘Kunst en cultuur’ zijn geen kostenpost, maar een investering in een betere toekomst. De progressieve partijen zien de uitdagingen die voor ons liggen als kans. Kans voor de kwaliteit van onze gemeenschap, voor zelfbewustzijn en veerkracht, voor economie en werkgelegenheid. Zij roepen daarom inwoners, burgers en bedrijven en collegapartijen op om de Hofroute, de weg naar een (nog) betere toekomst, samen vorm te geven.

Reactie toevoegen

U bent hier