h

SP in Markelo langs de deuren

11 februari 2018

SP in Markelo langs de deuren

Foto: SP Hof van Twente / SP

Op zaterdag 10 februari was de SP Hof van Twente in Markelo om daar van inwoners te horen wat er allemaal goed en vooral minder goed gaat in hun dorp en wijk. Een deel van de SP’ers stond met een stand in het centrum, terwijl een ander deel de wijk rond basisschool de Zwaluw introk, waarbij mensen aan de deur hun verhaal konden doen.

De meeste Markeloërs die reageerden bleken over het algemeen tevreden met hun leef- en woonomgeving. Een flink deel ziet de ABZ-fabriek wel graag uit het dorpsbeeld verdwijnen. Een ander veel genoemd onderwerp dat aandacht van politiek en bestuur zou moeten hebben is het verbeteren van de verkeerssituatie in het centrum. Een derde vaker gemaakte opmerking betreft de ten Hovestraat waar mensen de voorgenomen woningbouw jammer vinden. Andere genoemde zaken waren meer aandacht voor zonnepanelen en energiebesparende maatregelen die de woningbouwvereniging zou moeten nemen, de slechte staat van sommige trottoirs en het rigoureuze snoeiwerk dat onlangs heeft plaats gevonden.

Over twee weken, op zaterdagmorgen 3 maart, zal de SP nog een keer in Markelo aanwezig zijn om te horen wat er zoal leeft onder de Markelose bevolking.

Reactie toevoegen

U bent hier