h

SP in de raad - september 2018

8 oktober 2018

SP in de raad - september 2018

Na de vakantieperiode werd in september het raadsvergaderwerk weer opgepakt: op 18 september was de eerste en enige raadsvergadering.

In deze raad was onze mening als volgt:

We ondertekenden mede een motie inzake verruiming kinderpardon van Groen Links.

Inzake het vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente herziening Potdijk 7 te Markelo namen wij het standpunt in dat wij dit bestemmingsplan niet wilden herzien.

Raadslid Frank Stevens gaf aan dat hierbij de rood-voor-rood regeling te ruim werd opgerekt, ten nadele van de buurtbewoners. Bij de herziening – zo betoogde Stevens – werden de buurtbewoners benadeeld en de projectontwikkelaar veel te gunstig behandeld en dit is een richting die we per se niet op willen.

Betreffende vaststellen bestemmingsplan Herikerweg 31 Markelo (zonnepark) had het buurtschap Herike-Elsen vlak voor de vergadering haar zienswijze ingetrokken, omdat net op tijd een intentieverklaring met de gemeente was getekend, waardoor het mogelijk zal worden dat het buurtschap zelf 2 ha (van de 8 ha van Powerfield) in eigendom krijgt en kan gaan exploiteren. Hiermee wordt – de sterke wens - bewerkstelligd dat inwoners zelf kunnen meedoen en meedelen bij dergelijke initiatieven. De SP heeft bijgedragen aan het tijdig ondertekenen van deze intentieverklaring en kon instemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan. 
Ook met de besluiten betreffende de verdere voortgang van de andere zonneparken in de Hof van Twente stemde de SP in.

Reactie toevoegen

U bent hier