h

Asbest in Hof van Twente

16 december 2018

Asbest in Hof van Twente

Foto: asbest / SP Hof van Twente

Onlangs was er in de Tweede Kamer het besluit dat het hebben van asbestdaken na 2025 strafbaar is.
Het is een onmogelijke opdracht voor particulieren om de operatie zelfstandig uit te voeren. De eigenaren van asbestdaken moeten bij de verplichte sanering in de komende jaren ondersteund en begeleid worden door de provincie en de gemeenten.

Het is vrij onbegrijpelijk dat bezitters van kleine asbestdaken (kleiner dan 35m2), zoals van tuinhuisjes en schuurtjes zelf hun asbestplaten mogen verwijderen: dat mogen ze zelf feitelijk niet doen. Juist in Twente - vanwege de enorme productie van asbest golfplaten door Eternit in Goor - heeft de verplichting tot het saneren enorme gevolgen. Het zijn niet alleen de kosten voor vervanging van de daken die de eigenaren voor grote problemen kunnen stellen, maar ook de veiligheid. De overheid laadt een onverantwoord groot risico op zich en ook op de schouders van de zelfsaneerders. Deze huiseigenaren en particulieren weten niet hoe zij te werk moeten gaan, als zij hun asbestdak willen saneren. Zij moeten kunnen rekenen op duidelijkheid en steun van de gemeenten.

Wij moeten dan ook niet meegaan in het aan particulieren – gratis - verstrekken van beschermende wegwerpkleding voor twee personen en materiaal om het asbest veilig in te pakken. Het probleem bij het begin aanpakken!

Wij vinden dat de Hof van Twente samenwerking moet zoeken met andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel om de gigantische saneringsoperatie verantwoord te kunnen uitvoeren. Vooral als het gaat om de kosten van de sanering en de bijdragen daarvoor. Alsmede de handhaving daarop.

Gemeenten en provincie Overijssel moeten de sanering niet overlaten aan commerciële asbestsaneringsbedrijven, maar moeten dit in eigen hand nemen. Er is een enorme saneringscapaciteit nodig in een relatief korte tijd. Om te voorkomen dat er nu snel allerlei bedrijfjes als paddenstoelen uit de grond gestampt worden en de prijs wordt opgedreven, zouden de gemeenten in Twente de handen ineen moeten slaan en zorgen voor verantwoorde en goedkopere sanering. Daarmee kan ook het risico van fraude en onzorgvuldige sanering door snelle cowboys in de markt worden voorkomen.

Volgens Damste advocaten is de voorlopige conclusie, dat de claim op Eternit hoogstwaarschijnlijk is verjaard. Nog niet is beoordeeld is of het verstekken van asbestcementafval door Eternit onrechtmatig was. De kosten van de asbestsanering, zo vindt de SP, moeten worden verhaald op Eternit. Ofwel op juridische gronden dan wel op morele gronden.

SP Hof van Twente
Herman Kalter

Reacties

In de krant van 18 maart lees ik dat de heer Kalter zich sterk maakt voor vergoeding van de asbest sanering aan de Irisstraat .
Hij stelt dat als herinrichting niet vergoed wordt er een risico is dat mensen niet mee gaan doen.
Wij, bewoners van de Hekkemansbeld in Hengevelde, zijn al 4 jaar bezich om de daken van 10 woningen asbest vrij te krijgen.
Bij 6 woningen is dat gelukt, maar de resterende 4 niet.
Dit wegens financiële problemen van 1 van de bewoners.
We hebben regelmatig bij de gemeente aangeklopt om voor deze bewoner een financiële regeling te treffen, maar zonder resultaat.
Het gaat om een lening en niet om een gift, maar volgens de wethouder zijn er binnen de gemeente geen mogelijkheden.
De gemeente Hof van Twente moet zich diep schamen.
Naar buiten toe roepen ze dat ze alles uit de kast halen om de Hof asbest vrij te maken, maar als puntje bij paaltje komt geven ze niet thuis.
Kan de SP zich ook sterk maken voor inwoners van Hengevelde?

Met vriendelijke groet
Jan Spekreijse

Reactie toevoegen

U bent hier