h

SP in de raad - November 2018

16 december 2018

SP in de raad - November 2018

In de raad van 27 november 2018 sprak Frank Stevens over optimalisatie verkeersstructuur Goor en wees erop dat de SP (samen met D’66) in juni 2017 een besluit tegenhield, waardoor we nu mogen beslissen over een betere oplossing Molenstraat Goor.
De overige fracties stelden in 2017 hun mening ook bij en dat resulteerde in een onafhankelijk onderzoek waarin alle door partijen als de Stadsraad en Goor Collectief ingebrachte meningen en oplossingen zouden worden meegenomen. Met het resultaat van dit onderzoek en het bijbehorende advies zijn wij nu tevreden.
Wat betreft de nu al te nemen mitigerende maatregelen zijn we van mening dat hiermee gewacht moet worden totdat zaken zijn gerealiseerd. Wellicht blijkt straks dat deze maatregelen in zijn geheel niet nodig waren of beter elders hadden kunnen worden aangebracht en dat zou toch jammer van het geld zijn.

Over de lokale vervoersvisie stelde Frank Stevens dat deze niet inspirerend is en niet uitblinkt in innovatieve oplossingen. Voor de leefbaarheid is een goed dekkend openbaar vervoer belangrijk. Er wordt gesteld dat de laatste 17 jaar geen substantiële verschraling plaatsgevonden. Maar dit jaar is bv het traject Almelo-Neede (gevolgen inwoners Delden, Bentelo en Hengevelde) behoorlijk ingekrompen. Wetende dat plattelandsgemeenten als Hof van Twente in ieder geval een lagere dekkingsgraad hebben dan stedelijk gebied, hadden we dit moeten voorkomen, evt. samen met plattelandsgemeente (buurman) Berkelland.
Aspecten als eventuele extra kosten moeten worden neergelegd bij de Provincie. Frank stelde dat we als de provincie geen verantwoordelijkheid neemt, de gemeente die moet nemen. Want ja, als niemand de verantwoordelijkheid neemt: daar wordt de inwoner niet gelukkig van.

Het vastleggen van Stichting Franje (Rode Kruis) bij dagbesteding WMO tm 31 december 2022 vinden wij goede zaak. Het vervoer met de zorgboerderijen moet worden afgesproken t/m 31-12-2019: dat is mager (moet t/m 31-12 -2022).
We moeten ons bij de aanbestedingscriteria niet uitsluitend leiden door de prijs, maar ook door te bieden individuele kwaliteit.
Ook alle andere fracties hadden bedenkingen en het voorstel moest worden teruggenomen.

Bij samenwerking met Stadt Munster inzake afvalverwerking Twence gaf Herman Kalter aan, dat we ons niet alleen moesten laden leiden door de euro’s van Stadt Munster, als er evt. aandelen aan Stadt Munster kunnen worden verkocht. Wij moeten onze eigen onafhankelijkheid bewaren.

Bij bespreking Zuiver BV gaf Kalter (net als bij de 1e keer een aantal weken geleden) aan, dat – hoewel financieel inhoudelijk omzetting van lening naar aandelen goed is - er wel een beter ondernemingsplan moest zijn. Ook gaf hij aan dat we moeten nadenken hoe duurzaamheid financieel dichter bij de inwoners kan komen, door simpele maatregelen in ieder huishouden mogelijk te maken.
Ook het agenda punt Zuiver van het college werd door de raad teruggestuurd.

Reactie toevoegen

U bent hier