h

SP IN DE RAAD - FEBRUARI 2019

9 maart 2019

SP IN DE RAAD - FEBRUARI 2019

In februari 2019 waren er 2 bijeenkomsten: op 5 en 26 februari 2019. Er waren geen bijzondere reguliere raadsonderwerpen, alleen werd het financiële echec Lithium Werks besproken. Batterijenbedrijf Lithium Werks kreeg in een razend tempo in het najaar 2018 een lening van 7,5 miljoen euro van de Provincie en Twente. Mede bedoeld voor o.a. verdere ontwikkeling Campus Twente. Deze lening kwam tot stand doordat er aantal belangrijke normale voorwaarden werden geschrapt en met behulp van een netwerk waarbij de belangen te sterk waren verstrengeld (bij verstrekker en ontvanger was in ieder geval 1 bestuurder die dezelfde pet droeg). De Twentse/Overijsselse bestuurders kennen elkaar te goed.

In het verstrekte geld van Twente zit ook geld van de inwoners uit de Hof van Twente, dat vorig jaar via sterke aandrang van de coalitie werd opgehaald voor de Agenda van Twente. Deze Agenda van Twente laat ondernemers investeren in Twente. Dit is wenselijk en goed, maar dit moet wel zorgvuldig en transparant geschieden. Van zorgvuldigheid en transparantie was bij Lithium Werks geen enkele sprake. Het is schrijnend dat Lithium Werks de stekkers uit zijn eigen batterijen fabriek trekt, maar tot op heden niet bereid is de lening terug te betalen. Geld van o.a. onze inwoners.

SP en PvdA (en ook overige oppositiepartijen) gaven aan ernstige bezwaren te hebben: te snel, onzorgvuldig, onfatsoenlijk en weinig transparant gehandeld. SP maakte voorts groot bezwaar tegen het meer dan 180.000 euro willen verdienen door de topman, terwijl bedrijf nog moest starten! Schrijnend was dat de VVD, groot voorstander van geld voor de eerdergenoemde Agenda, geen enkele mening had over het onderwerp en de kaken strak en stijf op elkaar hield: wel mening over beschikbaar stellen, maar niets willen zeggen over het proces en de daadwerkelijke besteding.

Fractie SP
Frank Stevens en Herman Kalter

Reactie toevoegen

U bent hier