h

SP IN DE RAAD - BEGROTING - NOVEMBER 2019

26 november 2019

SP IN DE RAAD - BEGROTING - NOVEMBER 2019

Begin november 2019 waren er 2 vergaderingen over de Hofse meerjarenbegroting 2020. Voor het beeld nemen wij U mee, terug in de geschiedenis: naar oktober/november 2018 toen de meerjarenbegroting 2019 werd vastgesteld. Wij stelden toen dat wij al onze energie moesten steken in duurzaamheid, in de ruimste zin te definiëren als duurzaam leven voor onze mensen, als duurzaam bestaan van al onze organisaties/ondernemingen: van duurzaam moeten functioneren binnen het sociale domein tot aan energieneutraal leven in de Hof.

Een door ons ingediende motie (mede ondersteund door PvdA, GL, D’66 en GB) kreeg enthousiaste goedkeuring van het college en werd met algemene stemmen aangenomen: 4,4 miljoen euro investeren in sociale en groen/economische duurzaamheid.

Bij de nieuwe meerjarenbegroting 2020 “Kiezen voor de toekomst” werd deze reserve benut, echter slechts voor 1 miljoen investering (dus langere tijd nut) groene duurzaamheid (biodiversiteit). De rest gaat op aan directe, normale kosten, die elke gemeente altijd moet maken. Toch werden ze – doodleuk - aangemerkt als sociaal

duurzaam!

Echte, groene/energie duurzaamheid was uiterst mager vertegenwoordigd in de begroting: onze eigen BV Zuiver BV had slechts 1 gelukt en ook 1 mislukt project. Bij de discussies hierover vond verantwoordelijk wethouder Meulenkamp het een prima idee als raadsleden nieuwe projecten zouden bedenken, alsof het management van een BV dat niet zelf zou moeten doen (daar zijn ze namelijk voor aangesteld en worden ze voor betaald).

Ondertussen wordt er – sociaal - mogelijk bezuinigd op Doesgoor / Reggehof: relevante  preventieve voorzieningen in ons gemeentelijke sociale gebeuren.

Onze motie haalde het niet: onderzoeken of de financieringsstructuur van sportverenigingen (waarbinnen sociale verbinding wordt versterkt) anders en stabieler zou kunnen georganiseerd. Dit kan misschien als je mogelijk voor altijd lid wordt. Men vond het wel een interessant idee: bij toekomstige discussies in de Hof over gezond zijn en blijven, wordt dit meegewogen.

Wel wisten we binnen sociale duurzaamheid een onderzoek binnen te halen over nut/noodzaak zorgbuurthuis (kleinschalige huizen, met voorzieningen als zorg op afroep, maaltijdvoorziening, dagbesteding, apotheek ed). Kleine stap, maar toch.. Overigens stemde de VVD als enige niet voor ons onderzoek.

Andere inbreng werd niet altijd op prijs gesteld door het college: bv bij het digitaliseren van het werk van onze ambtenaren. Hierbij vroegen wij hoe dit gaat met de werkgelegenheid en vooral ‘kunnen onze inwoners ook allemaal digitaal meedoen’. Kunnen ze het überhaupt). Werden we toch op aangesproken, terwijl we nu nog steeds zien dat niet iedereen mee kan met huidige internetzaken (aanvragen invullen ed).

Overigens vertelde de gemeente (op onze vraag) dat we binnenkort horen of de internetproef Hardenberg een oplossing kan bieden voor onze maatwerkadressen.

SP heeft samen met GB, D66 en GL constructieve alternatieven aangevoerd. Deze werden allemaal – agressief - weggedebatteerd door CDA, VVD en PvdA (alsof zij de volle wijsheid in pacht hebben)

Vorige maand gaven wij al aan dat in de Hof CDA/VVD/PvdA in juli 19 alvast een strak front vormden bij de kadernota: dit is een nota met de voorwaarden voor de uitgaven in de begroting 2020. Bij de daadwerkelijke vaststelling bleek dit nog steeds zo te zijn.

CDA VVD wilden per se een sluitende begroting. En dat de PvdA hierin meeging, was vanaf de kadernota duidelijk. Zij kozen voor bestuurlijk meedoen.

Wij stelden dat deze krom-rechtmaken combinatie CDA/VVD/PvdA om de hete brij heen draaide: een echt sluitende begroting zit er de komende jaren niet in, want de landelijke overheid komt haar geldelijke zorgplicht niet na: betalen voor prestatie. Landelijk wil wel de toegevoegde waarde-lusten, maar niet de daarbijbehorende lasten. Landelijk heeft bovendien zelf veel geld nodig voor boeren, leraren, bouwers, zorgwerknemers enzovoort.

Het is een toekomst van onbalans tussen enerzijds blijvende stijgende uitgaven in de complete totale zorgplicht voor alle Nederlanders, die in de Hof van Twente wonen en anderzijds blijvende mindere ontvangsten van landelijke overheid voor de zorgplicht in de breedste zin des woords.

Het college probeert die onbalans te herstellen. Maar dit blijft scheef.

Maar wij zeiden dat je veel harder – net als de boeren - moet zeggen: we pikken het niet.

En omdat je niet met alle inwoners op een variant van de typische Hofse kuiertochten naar het Malieveld kunt trekken, laat dan je actiebereidheid anders zien: niet krampachtig potten leegmaken, bezuinigen en lasten verhogen. Geen sluitende begroting.

Uiteindelijk zijn CDA en VVD heel goed uit deze begroting gekomen, dankzij stevige steun van de PvdA.

Benieuwd hoe deze combinatie in het Hofse politieke veld verder gaat, als je bij een dergelijk belangrijke begroting de handen in elkaar hebt geslagen. Belangrijker is er niet: begroting is plan voor de komende jaren.

Overigens zegde de PvdA in augustus 2018 het vertrouwen in het college nog op naar aanleiding van de eikenkap discussie.

SP Fractie

Herman Kalter en Frank Stevens

Reactie toevoegen

U bent hier