h

SP in de raad - december 2019.

30 december 2019

SP in de raad - december 2019.

Op 17 december 2019 was er een reguliere raadsvergadering, met een gering aantal onderwerpen.

De meeste aandacht ging uit naar een toegevoegd onderwerp: de samenwerking binnen de Twentse gemeenten. Onlangs kwam het bericht dat de Twentse bestuurders een nieuwe samenwerkingsvorm hadden bedacht, waarbij onderwijs en ondernemers evenveel invloed krijgen als de overheid.

Bij de besteding van het regiogeld, bij de besteding van oa door onze inwoners ingelegde gelden. De 14 gemeenten gaan 4 zetels bij toerbuurt invullen, terwijl toch elke gemeente een eigen stem heeft (Enschede krijgt zelfs permanent 1 van die 4). Zelfbenoemd lastpak burgemeester Gerritsen (Almelo) vond deze samenwerkingsvorm een stevig besluit en toont zich een groot voorstander van een dergelijk bestuur. Er moet namelijk meer inzicht komen in de besteding van de gelden en dus worden 10 gekozen gemeenteraden voornamelijk buitenspel gezet (die mag zo nu en dan een beetje meepraten). De grote plaatsen Enschede en Almelo mogen het bepalen. Onze gemeente ging ook al akkoord met deze samenwerking(die nog niet volledig is uitgewerkt). Maar ja, toen SP vragen stelde of het goed was dat Lithium Werks er met 7,5 miljoen van door ging, kregen wij alleen als antwoord dat de gemeente geen oordeel heeft, want als gemeente staan we te ver van deze besluitvorming af. Tsja dat krijg je als je eens in de zoveel tijd mag meepraten. En wat mag je zeggen dat een zich ontwikkelend bedrijf als PhotonDelta 2 weken geleden 10 miljoen kreeg, feitelijk terugbetalingvrij. Mogen / kunnen we daar nog naar vragen?

En kunnen we er iets van vinden dat een UT per 1 januari 2020 Engels officieel als voertaal invoert, terwijl onze primaire Nederlandse taalvaardigheid/leesvaardigheid achteruit holt? Bij Politiek in de Pol (Diepenheim) spraken Tweede Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Frank Futselaar (SP) er nog schande van.

Ons college vindt het goed: het trio onderwijs, ondernemers en een ’bij-toerbeurt-meepratende’’overheid. Maar zet dat eens af tegen individuele burgers in de schuldhulp/sanering: hoge rentes en bepaald niet terugbetalingvrij.

Waarom ook niet samenwerken met de Twentse werknemers bij de ondernemingen?

Op 14 januari 2020 praten we in de raad verder of we dit openlijk ‘elkaar-geld-toeschuif’ samenwerkingsverbond 3-O (overheid, ondernemers en onderwijs) moeten goedvinden.

Ook half januari 2020 praten we verder over de werkpremie 2020.

In de raad vroegen we naar de stand van de proef in Hardenberg, internet via een straalverbinding. Wethouder Scholten gaf aan dat de proef geslaagd was. Over de toepasbaarheid in het buitengebied Hof van Twente komt eerst in 1e kwartaal 2020 duidelijkheid.

SP Fractie

Herman Kalter en Frank Stevens

Reactie toevoegen

U bent hier