h

SP-fractie en gemeenteraad Hof van Twente januari 2020

27 januari 2020

SP-fractie en gemeenteraad Hof van Twente januari 2020

Foto: SP

Allereerst was daar op 14 januari 2020 een reguliere raadsvergadering met als belangrijkste onderwerp: de samenwerking binnen de Twentse gemeenten. Reeds in ons vorige SP raadsbericht aangegeven dat we het in deze raadsvergadering zouden hebben over: hoe raar het is dat gekozen volksvertegenwoordigers op grote afstand worden gezet bij deze samenwerking, daar waar het gaat over de besteding
van het ‘’grotere’’ regiogeld. Daar mag de Hofse raad vrijwel niet over meepraten.

Maar in de raadsvergadering 14 januari 2020 kwamen we erachter dat een aantal parijen eigenlijk niet zouden weten wat te moeten beslissen, bij te weinig informatie. Er komt nu in februari 2020 dan ook een informerende raad hierover.

Andere punten buiten de reguliere raad:
We hadden schriftelijke vragen over de veiligheid zoutbaden Kaasfabriek endrugsgebruik/handel rondom ingediend. De beantwoording ervan ( veiligheid is goed, want de brandweer pompt het – als oefening - regelmatig leeg, over drugsgebruik/handel daar waren geen meldingen en dus was er geen probleem)stemde ons niet tevreden en we hebben nieuwe aanvullende vragen gesteld (hoe is de veiligheid structureel gewaarborgd en hoe komt het college dichter in de kernen/buurtschappen om te weten wat er leeft).
Ook werden onze schriftelijke vragen Stadsbank beantwoordt: het ging over ondeugdelijke werkzaamheden (niet op tijd aanleveren van gegevens door de Stadsbank, waardoor de rechtbank zich genoodzaakt zag het de Stadsbank te verbieden om gedurende januari en februari 2020 nieuwe cliënten aan te nemen. Het betrof gegevens over boekjaar 2018, waarvan de indieningtermijn op 31 oktober 2019 sloot. Op een waarschuwingsbrief - binnen 3 weken alsnog indienen - van de rechtbank aan de Stadsbank ging de Stadsbank onvoldoende in. De Stadsbank moet haar administratieve procedures verbeteren en heeft daartoe een plan opgezet. Het college acht de Stadsbank nog steeds een serieuze organisatie/partner voor onze gemeente. In de raadsvergadering van 4 februari a.s. staat de gemeenschappelijke regeling Stadsbank op de agenda.

Overigens heeft het Progressief Platform Wierden dezelfde vragen gesteld aan het Wierdense college.

Mede afhankelijk van die beantwoording zal verder op de kwestie worden ingegaan.

Onze schriftelijke vragen betreffende duurzaamheidreserve van € 4,0 miljoen(wanneer zal af te sluiten lening van € 4,0 miljoen geschieden / komen ze bij Zuiver BV in beheer / kunnen onze ondernemende inwoners een individueel beroep doen op deze gelden / kunnen onze ondernemende organisaties een individueel beroepdoen op deze gelden / hoe zal de verdeling (in € ) zijn van de € 4,0 miljoen mbt de verschillende aspecten sociale en energie duurzaamheid) wachten nog op beantwoording.

Op woensdag 15 januari was nog een prima informerende raadsvergadering over de
Veiligheidsregio Twente (voornamelijk brandweer in al haar aspecten).

SP Fractie
Herman Kalter en Frank Stevens

Reactie toevoegen

U bent hier