h

SP in/bij gemeenteraad Hof van Twente januari 2020

27 januari 2020

SP in/bij gemeenteraad Hof van Twente januari 2020

 

Allereerst was daar op 14 januari 2020 een reguliere raadsvergadering met als
belangrijkste onderwerp: de samenwerking binnen de Twentse gemeenten. Reeds in
ons vorige SP raadsbericht aangegeven dat we het in deze raadsvergadering
zouden hebben over: hoe raar het is dat gekozen volksvertegenwoordigers op grote
afstand worden gezet bij deze samenwerking, daar waar het gaat over de besteding
van het ‘’grotere’’ regiogeld. Daar mag de Hofse raad vrijwel niet over meepraten.
Maar in de raadsvergadering 14 januari 2020 kwamen we erachter dat een aantal
parijen eigenlijk niet zouden weten wat te moeten beslissen, bij te weinig informatie.
Er komt nu in februari 2020 dan ook een informerende raad hierover.
Andere punten buiten de reguliere raad:
We hadden schriftelijke vragen over de veiligheid zoutbaden Kaasfabriek en
drugsgebruik/handel rondom ingediend. De beantwoording ervan ( veiligheid is goed,
want de brandweer pompt het – als oefening - regelmatig leeg, over
drugsgebruik/handel daar waren geen meldingen en dus was er geen probleem)
stemde ons niet tevreden en we hebben nieuwe aanvullende vragen gesteld (hoe is
de veiligheid structureel gewaarborgd en hoe komt het college dichter in de
kernen/buurtschappen om te weten wat er leeft).
Ook werden onze schriftelijke vragen Stadsbank beantwoordt: het ging over
ondeugdelijke werkzaamheden (niet op tijd aanleveren van gegevens door de
Stadsbank, waardoor de rechtbank zich genoodzaakt zag het de Stadsbank te
verbieden om gedurende januari en februari 2020 nieuwe cliënten aan te nemen. Het
betrof gegevens over boekjaar 2018, waarvan de indieningtermijn op 31 oktober
2019 sloot. Op een waarschuwingsbrief - binnen 3 weken alsnog indienen - van de
rechtbank aan de Stadsbank ging de Stadsbank onvoldoende in. De Stadsbank moet
haar administratieve procedures verbeteren en heeft daartoe een plan opgezet. Het
college acht de Stadsbank nog steeds een serieuze organisatie/partner voor onze
gemeente).
In de raadsvergadering van 4 februari a.s. staat de gemeenschappelijke regeling
Stadsbank op de agenda.
Overigens heeft het Progressief Platform Wierden dezelfde vragen gesteld aan het
Wierdense college.
Mede afhankelijk van die beantwoording zal verder op de kwestie worden ingegaan.

Onze schriftelijke vragen betreffende duurzaamheidreserve van € 4,0 miljoen
(wanneer zal af te sluiten lening van € 4,0 miljoen geschieden / komen ze bij Zuiver
BV in beheer / kunnen onze ondernemende inwoners een individueel beroep doen
op deze gelden / kunnen onze ondernemende organisaties een individueel beroep
doen op deze gelden / hoe zal de verdeling (in € ) zijn van de € 4,0 miljoen mbt de

verschillende aspecten sociale en energie duurzaamheid) wachten nog op
beantwoording.
Op woensdag 15 januari was nog een prima informerende raadsvergadering over de
Veiligheidsregio Twente (voornamelijk brandweer in al haar aspecten).

SP Fractie
Herman Kalter en Frank Stevens

Reactie toevoegen

U bent hier