h

Verzoek 0 % huurverhoging afgewezen.

13 juli 2020

Verzoek 0 % huurverhoging afgewezen.

Foto: Deldensnieuws / Deldennieuws site

Afgelopen maand heeft de SP Hof van Twente er bij de woningcorporaties Viverion en Wonen Delden op aangedrongen om dit jaar af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. Beide woningcorporaties gaven tot teleurstelling van de socialisten geen gehoor aan het verzoek.

“Vooral in deze tijd waarin ten gevolge van de coronacrisis er ook een economische crisis is ontstaan en veel huurders in financiële problemen dreigen te komen”, zo laat de SP weten. “Er wordt gevreesd voor de ergste economische crisis sinds 1945. Vele huurders hebben te maken met een opstapeling van kosten en jaarlijkse toename van de woonlasten. De SP wijst al jaren op de ongelijkheid in woonlasten tussen huurders en koophuisbezitters. De woonlasten van de huurders zijn de laatste jaren onevenredig hard gestegen. Dit is mede veroorzaakt door de verhuurdersheffing, een belastingmaatregel die door de vorige minister van Volkshuisvesting Blok is ingevoerd en een enorme druk geeft op de woningcorporaties.”

Verzoek afgewezen

SP: “Het verzoek om de 0 procent vast te houden werd afgewezen met als belangrijkste argument dat de grootste groep huurders van een uitkering of pensioen afhankelijk is en daardoor zogenaamd de huurverhoging makkelijk kan dragen omdat deze via huursubsidie gecompenseerd zou worden. Ze vergeten even dat de woonlasten voor deze groep al jaren veel te hoog is. Ook geven Viverion en WonenDelden aan dat ze het geld nodig te hebben om onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen te plegen.”

‘Lichte stijging huur’

De meeste Deldense huurders kregen vanaf 1 juli een beperkte huurverhoging. Deze verhoging ligt volgens Wonen Delden ruim onder het inflatiepercentage (2,6 procent) en de richtlijn zoals opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. “We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen door de coronacrisis ook financíeel getroffen zijn”, benadrukte directeur-bestuurder Dave van Zalk onlangs. “Bijvoorbeeld omdat ze geen of veel minder werk hebben door de situatie waarin we zitten. Voor hen is het probleem niet opgelost met deze beperkte huurverhoging. We vragen mensen met betalingsproblemen, om contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen die wél helpen.” Van Zalk noemt het tijdelijk minder betalen, of uitstel geven van huur betalen, als mogelijkheden.

Maatwerkregeling

SP: “Voor de mensen die dit niet kunnen betalen zou er een maatwerkregeling komen. Er wordt gedacht aan gespreid betalen, uitstel van betaling tot zelfs huurkwijtschelding als de situatie daarom vraagt. De vraag is wat dit in de praktijk inhoudt. Mensen zullen dan zelf moeten gaan klagen wat niet voor iedereen even makkelijk is.”

Als u hier advies of ondersteuning voor nodig heeft, kunt u terecht bij de SP-afdeling Hof van Twente: hofvantwente@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier