h

SP in de Hofse raad december 2021

6 januari 2022

SP in de Hofse raad december 2021

Foto: SP / SP Hof van Twente

Wat gebeurde er in de Hofse raad in december? Een aantal hoofdpunten:

A Brandweerkazerne Spechthorstdwarsweg 
Wij stelden opnieuw vragen omdat het de raad volkomen onduidelijk was waarom die kazerne niet aan de Spechthorstdwarsweg kwam en bij navraag in de raad en eerdere schriftelijke vragen kwam er een onvoldoende en ontwijkend antwoord van het college. Nu is vlak voor kerst (21-12) het volgende door het college gezegd: De oorzaak zou liggen bij nieuwe inzichten (nieuwe verfijndere meetinstrumenten) ten aanzien van opkomsttijden/dekkingspercentage van de brandweer: te lange opkomsttijden en – bij nader inzien – dat de nieuwbouw Spechthorstdwarsweg twee keer zo duur zou zijn als de verbouw bij de Van Kollaan (2 miljoen versus 1 miljoen). Voorts vindt het college dat er geen aanleiding is en ook geen mogelijkheid om de brandweer aansprakelijk te stellen voor het verlies.

B Woonwagenlocaties
Nadat PvdA, D66 en SP op 11 november een extra raad hadden belegd was er op 14 december reguliere raad over dit onderwerp. Hier bleek de ingehuurde bemiddelaar een bedrag van ruim 20.000 euro (excl. btw) te vangen voor een maand werk. Voor een totaal mislukte bijdrage van de bemiddelaar: geen locatie, iedereen boos. Op 18 januari 2022 wordt verder gesproken en besloten.

C Niet actief beveiligde spoorwegovergangen
Ook hier een mislukte participatie: de wethouder en ProRail willen iets doordrukken ten nadele van inwoners oostkant station Goor. Op 18 januari 2022 wordt ook hier verder over gesproken en besloten.

D Woonvisie 2021-2025
Hier konden wij mee in stemmen. Raadslid Hagreis betoogde het eens te zijn met versnelling van de woningbouw, juiste woningen juiste plek, toekomstbestendig maken bestaande woningen en waarborgen leefbaarheid kernen en buitengebied. Wel aandacht voor dat de kleine beurs duurzaamheid ook moet kunnen betalen (klimaatrechtvaardigheid, eerlijk delen van de lasten). Ook de woonsituatie van arbeidsmigranten (ook in de Hof) moet helder worden: we weten het niet, worden blijkbaar weggedrukt. Aandacht voor sociale huurwoningen

E (te) zwaar aan de drank 
Samen met D66 is het gelukt om met instemming van alle partijen (behalve VVD) met ingang van 1 januari 2022 het grootschalig (eventueel als buurt, kern en dorp) meedoen aan de Ik Pas-acties (inzake overmatig alcoholgebruik) te promoten/ te stimuleren. Het zijn bewustwordingsacties en geen verbodsacties. Uit publicaties (bijvoorbeeld website Nieuws uit Delden) rondom de kerstdagen en Oud/nieuw is ons gebleken dat het gemeentebestuur hier goed en positief mee aan de slag is gegaan.

F. Besteding middelen energietransitie
Samen met GemeenteBelangen stelden wij nadere vragen over de besteding van 750.000 euro klimaatgeld (welke doelen, welke projecten, voortgang van deze projecten). Alleen de VVD is op de hoogte. Vreemd verhaal waarmee veel geld is gemoeid.

SP Fractie Herman Kalter en Johnny Hagreis

Reactie toevoegen

U bent hier