h

De SP fractie in de gemeente Hof van Twente

11 juli 2022

De SP fractie in de gemeente Hof van Twente

Foto: SP

Wat gebeurde er in de Hofse politiek van half mei 2022 tot half juni 2022?

Op 17 mei werd de coalitievisie gepresenteerd door informateur Put.
Nadrukkelijk werd hierbij aangegeven dat de niet-college partijen nog hun inbreng zouden mogen hebben. Voor nu was het de bedoeling dat we luisterden naar de visie en de benoeming van de wethouders. Dat luisteren was gemakkelijk, want het was een vaag verhaal van algemeenheden. Het was voor alle Hofkiezers de 1e echte kennismaking met het nieuwe bestuur na de verkiezingen en dan kregen ze dit vage verhaal.

Wij plaatsten toch enige opmerkingen:
1 Financieel
Het college heeft de ambitie 15.000.000 te investeren in de visie-ambities, maar waar komt het bedrag vandaan? En waarin? En wanneer?
2 Sociaal domein
Hoe preventie zien bij alcohol, drugs en gameverslaving? Hoe zien we dat in de praktijk?
3 Cultuur
in de Pol: Cultuur 10% bezuiniging (per 01-01-24 te realiseren) moet van tafel volgens CDA-lijsttrekker en (blijvend) portefeuillehouder Scholten. In de visie blijven de bezuinigingen staan.
4 Wonen
Hier staat dat we de ambitie hebben om huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan de eigen inwoners in de Hof. Daarnaast een passende plek bieden voor vluchtelingen (wo Oekraïne). Wie zijn dat eigen inwoners eerst? En waar een passende oplossing voor wie?
Oekraïners waar? Zoals Ter (St) Apel(en) in een sporthal?
Eenieder is op zoek naar een woning.
In het huidige politieke tijdsgewricht vinden wij deze ambitie (eigen mensen eerst)bepaald niet solidair en ook griezelig.
Wel gaven we complimenten voor een 3-persoons fte wethouder invulling. Het zal vast niet alleen komen door onze niet aflatende weerstand tegen het geopperde idee van 4  wethouders, maar was goed dat er bewustzijn is tot 3.

Raad 18 mei

Hierin kregen we de toezegging van de wethouder dat we inzicht krijgen in de kosten van 1 of 2 x per jaar groot afval in te zamelen bij de inwoners zelf.

Raad 14 juni

Hierin brachten VVD CDA GB een motie stikstof in stemming, waarbij men alleenmaar boos was en de Provincie opriep om openlijk afstand te nemen van landelijk beleid. Wij vonden dat zeer opmerkelijk: als het om andere voorzieningen gaat moeten we Den Haag / Provincie netjes volgen en nu ineens niet (en moet de gemeente het landelijke VVD-twistpunt helpen oplossen). Na enige discussie werd een aangepaste motie aangenomen, waarin werd opgeroepen dat de lokale overheden mag meepraten bij de invulling (niet alleen het doel moeten uitvoeren) en haar innovatieve krachten mag inbrengen. Deze motie konden wij steunen.

Overig
Overigens is de kwestie Brandweerkazerne Spechthorstdwarsweg nog niet opgelost. Begin juli hebben we afspraak met de burgemeester.
We mochten langskomen bij het college om te bezien welke SP-punten in het coalitie-programma kunnen komen. Binnenkort bij de 1 e gesprekken begroting 2023(zomerbrief) zullen we het zien.

Provincie Overijssel
In de Provincie heeft het college (met daarin groot CDA en VVD) door weglopende VVD-statenleden geen meerderheid meer en vroegen wij – in een interpellatiedebat– of ze nog wel slagvaardig kunnen optreden en of ze nog voldoende draagvlak hebben?
Wij nodigden hen uit om dit constructief te beantwoorden (meer oor voor de oppositie bij de perspectiefnota 23): dit gebeurde en die toezegging kwam er. We kunnen straks gezamenlijk met college/oppositie 4,1 mln. vrije ruimte invullen. Voorts strijden wij om meer zeggenschap in energie-en innovatiefonds Overijssel (ruim 200 miljoen), die op afstand (geen zicht op/invloed van de inwoners, terwijl het college vervolgens stelt dat de centen op zijn.

SP Fractie -Voorzitter.
Herman Kalter

U bent hier