h

SP in de Raad (juni / juli 2022)

25 juli 2022

SP in de Raad (juni / juli 2022)

Foto: SP

Wat gebeurde er in de Hofse politiek van half juni 2022 tot half juli 2022? (vanaf dan is er reces, opnieuw start in september 2022).

Van onze Fractievoorzitter Herman Kalter

Zomerbrief 2022
De zogenaamde zomerbrief werd gepresenteerd: normaal gesproken een brief met voorwaarden  t.b.v. begroting 2023. Ditmaal een verdere uitwerking van de coalitievisie (van de informateur, de heer Put): echter de uitwerking is even vaag als de visie zelf. Moeten we straks in november 22 proberen vast te stellen. Opmerkelijk was dat het college CDA/GB/VVD nu een positief resultaat over 2020(!) verwacht (900.000 euro, een jaar geleden verwachtte men nog een verlies van 3,5 mln. Hoewel meevallend, toch geeft het college daarmee aan dat vele zaken financieel onbekend zijn).

Hoe het komt, werd niet gezegd. Opmerkelijk is ook dat de auditcie (financieel controleorgaan waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd) totaal niet is geïnformeerd over deze positieve 4,4 miljoen.

Het college houdt overigens wel vol dat over de – in de visie - aangegeven
investeringen van 15 miljoen alle partijen mogen meebeslissen en zaken mogen inbrengen. In november zal dit dan beslecht worden. Wel bleef men in de zomerbrief vasthouden aan de 10% culturele bezuinigingen, ondanks beloften van de verantwoordelijk wethouder als lijsttrekker CDA bij de verkiezingen.

ABZ
Tijdens de zomerbrief en tijdens de bespreking bestemmingsplan Markelo kwam naar voren dat ABZ wil moderniseren/uitbreiden van de laadstraat. Onder het mom van overlastbeperking en verkeersveiligheid vergroting wil het college, vooral de verantwoordelijk VVD-wethouder, hiermee instemmen. Oppositiepartijen SP, PvdA en In Beweging zijn tegen, de 3 college partijen zijn voor. In de 1 e raad na de vakantie (sep) zal beslissing worden genomen. De hele kwestie is een totale minachting door de VVD-wethouder van de Markelose kiezers , van de Dorpsraad, van de provincie.

In de verkiezingscampagne gaf VVD-lijsttrekker nog hoog op van de kansen dat ABZ zou vertrekken en dat alle Hofse politieke partijen zich in de Provincie moeten inzetten voor vertrek (wij SP doen dat ook daadwerkelijk) en dan – zonder nader overleg ook nog eens – dit besluit willen nemen. En ABZ (een veevoederbedrijf) zelf geeft weinig blijk van inzicht over haar huidige positie in Markelo (graag verdwijnen), door zelf deze investering te willen. Enige terughoudendheid zou haar sieren en passen. Nee liever de verdwijnafkoopsom lekker verhogen, samen met het college. Een half jaar na de verkiezingsbijeenkomst Beaufort liggen de kaarten ineens anders… hoezo snappen we het verminderde vertrouwen van inwoners in de politiek niet ….?

Brandweerkazerne Spechthorstdwarsweg Goor

Deze kwestie speelt voor de raad sinds oktober  2021, in de zin van dat het college ons vroeg in te stemmen met een verlies van 300.000 euro op de verkoop van gronden speciaal bestemd voor de te bouwen brandweerkazerne aldaar. In het raadsvoorstelmeldde het college dat de brandweerkazerne daar niet is gekomen en of we maar akkoord wilden gaan. Dat was voor ons niet direct logisch: een grondaankoop in 2011 die in 2021 blijkbaar niet nodig was. Nader onderzoek gaf aan dat uiteindelijk de brandweer niet akkoord ging met deze locatie en ten onrechte een positief advies had gegeven. Derhalve niet meer noodzakelijk. Uit een gesprek met o.a. burgemeester Nauta bleek ons op 8 juli 2022 dat de zaken (uiteraard) niet meer terug te draaien zijn en dat we het moeten accepteren.
In hetzelfde gesprek gaven wij onze onvrede aan dat wij als raad in 2021 zomaar moesten instemmen met een verlies van 300.000 euro (ontstaan door deze onjuiste beslissing in 2011) zonder enige toelichting. Het college toonde daarmee een grote arrogantie t.o.v. de raad c.q. haar inwoners (alsof die zomaar akkoord kunnen gaan met dergelijke verliesgevende zaken van 300.000 euro). De communicatie liet daarmee ernstig te wensen over.
Ook hier snappen we dan niet dat inwoners niet meer willen komen stemmen…?
Burgemeester Nauta gaf aan dit te begrijpen en gaf aan in de toekomst te proberen beter te communiceren met de raad c.q. haar inwoners.

Snel internet Hof van Twente

Wij hebben (samen met PvdA en In Beweging) schriftelijke vragen ingediend over snel internet in buitengebied en in door asbest vervuilde wijken (met name Gijmink). Deze kwestie moeten wij nu eens snel oplossen vanwege het feit dat steeds meer inwoners afhankelijk zijn van snel internet (zorg nodig, kunnen thuiswerken, thuis onderwijs schoolgaande kinderen).
Aan het geld kan het niet liggen, daar het college in haar visie 15 miljoen aan investeringen toezegde.

SP Fractie
Herman Kalter

Reactie toevoegen

U bent hier