h

Huishoudens in de knel

1 september 2022

Huishoudens in de knel

Foto: SP

De SP organiseert vanuit Twente
busvervoer naar de grote protestmanifestatie in Den Haag

Op zaterdag 17 september is er een grote demonstratie in Den Haag voor
een rechtvaardige verdeling van de lasten en de lusten. De SP
organiseert vanuit Twente busvervoer per dubbeldekker vanuit Twente
voor iedereen die deze oproep tot solidariteit kracht wil bijzetten.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via hengelo@sp.nl of 074-
2421042. De bus vertrekt om 9.30 uur voor NS Station Enschede en om
10.00 uur voor het NS Station Hengelo. Verwachte eindtijd rond 18.00 uur
in Twente. Vrije gift is welkom.
Deze zomer worden we bedreigd door meerdere crises. Eén daarvan is
de zogenaamde ‘koopkrachtcrisis’. Een verhullende term voor het feit dat
de prijzen voor boodschappen, energie en brandstof met ruim tien procent
gestegen zijn.  En dat terwijl de meeste lonen er niet of nauwelijks op
vooruitgingen. Recente cijfers laten zien dat de lonen aan de ‘top’ 32 %
zijn gestegen, en die op de werkvloer slechts 2,2 %. En omdat je ruim
10% meer zou moeten verdienen om je zelfde boodschappen als vorig
jaar te kunnen kopen is het steeds duidelijker.
De rijkste 10 % van dit land boeren goed, worden flink rijker. En de andere
90 % staat stil of wordt armer. Alle alarmbellen gaan inmiddels af. Hoe
komen we de komende winter door?
De SP heeft oplossingen en wil dit betalen dit door de grote
bedrijfswinsten meer te belasten en de superrijken en grote vermogens
een eerlijk deel aan belasting te laten betalen. Daarmee kunnen de
boodschappen voor alle mensen weer betaalbaar worden, net als de
energierekening en de benzine. Door de huren niet te verhogen en het
eigen risico van de zorgverzekering af te schaffen wordt het leven weer
betaalbaar en draagt iedereen bij aan een solidaire samenleving.
Ook wil de SP een minimumloon van minimaal 15 euro per uur, met
daaraan gekoppeld hogere uitkeringen en AOW. Pensioenen moeten
eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen.

En dit kan dus als we niet langer toestaan dat een stille bovenlaag zich
dag na dag verrijkt. Dat laatste is door de kabinetten Rutte steeds mogelijk
gemaakt en dat moet stoppen!

---------------------------------------------------
Voor meer informatie:
Vincent Mulder
06-12322722

U bent hier