h

SP in de gemeenteraad Hof van Twente.

3 juli 2023

SP in de gemeenteraad Hof van Twente.

Foto: SP

Wat gebeurde er in de Hofse raad in juni 2023?

Reguliere raad dinsdag 20 juni 2023

Wij berichten vorige maand over de (vorige) raad dinsdag 30 mei 2023, waarin het college volhield niet geweten te hebben wanneer de gemeente vonnis kon verwachten inzake afwikkeling claim cyber hack 2020.

Dit noopte ons ertoe omschriftelijke vragen te stellen (het is/was voor ons belangrijk omdat wij wilden weten –ivm te plegen thema-investeringen ad € 8,6 miljoen- of we zicht zouden hebben opeen eventuele claim-opbrengst / schadevergoeding € 4,0 miljoen).

In de raad van 9 mei 2023 zei men het niet te weten (het kwam 10 mei 2023 !!). In onze schriftelijke vragen gaven we zelf exact aan wat het tijdspad was (is standaardprocedure rechtbank):
bij beantwoording op vrijdag 16 juni 2023 werd toegegeven dat men het wist sinds begin april 2023.
Vervolgens ging het grotendeels over het al dan niet relevant zijn wanneer het vonnis zou worden uitgesproken (met andere woorden: ernaar vragen is beperkt relevant) en dat er geen relatie is tussen opbrengst claim en akkoord zijn met investeringen (wat wij ook niet beweerden, we wilden er alleen een idee bij hebben).
Nou ja…al dan niet relevant zijn is niet bepalend voor een college…..
Naar aanleiding van deze beantwoording spraken wij er in de raad van 20 juni 2023 opnieuw over:
Dit leidde er toe dat burgemeester Nauta de onduidelijkheden hierover betreurde en bood haar excuses aan de raad.
(terwijl Tubantia geen enkele aandacht aan de zaak gaf, kwam RTV Oost er
diezelfde avond al over in het nieuws).
Hiermede kwam een einde aan een simpele vraag… Wij blijven het vreemd vinden dat het college op 9 mei 2023 op een simpele raadsvraag zegt iets niet te weten (en dat op 30 mei nog eens bevestigde), terwijl men al begin april 2023 wist dat het vonnis uiterlijk 17 mei 2023 zou uitgesproken worden. Het antwoord in raad op 9 mei 2023 had moeten zijn: we weten dat het vonnis komt tussen nu en 17 mei 2023.

Statuten OPO Hof van Twente
Hierover is het laatste woord in de raad nog niet gezegd. Wordt vervolgd.

Grond Bentelo
Raad heeft ingestemd met krediet ten behoeve van grondaankoop.

Sluitingstijden/overschrijden geluidsnormen horeca 

Hier werd uitgebreid over gedebatteerd, twee amendementen van de raad (1. Initiatief IB, mede van CDA, D66 en SP; 2. PvdA) werden aangenomen. Dit tot ongenoegen van het college.

Gif door Kolb in Twentekanaal:
Opnieuw gif door Kolb Delden in het Twentekanaal: inwoners moesten uit de krant lezen dat dit was gebeurd. Wij stelden (ook IB en PvdA deden dat) vragen. Complex verhaal, complex georganiseerd qua handhaving.
Wij hebben als SP ook schriftelijke vragen gesteld bij de Provincie: inmiddels beantwoord. Zie ons bericht ‘’SP in de provincie Overijssel’.

Fractie SP
Herman Kalter

Reactie toevoegen

U bent hier