h

SP in de Overijsselse Staten.

3 juli 2023

SP in de Overijsselse Staten.

Foto: SP

Wat gebeurde er in de Staten van Overijssel 2023 in juni 2023?
(met belang voor Hof van Twente)

A Formatie GS (BBB, GL/PvdA, VVD en SGP)
Zoals de zaken er nu voor staan, is er vrijwel zeker een coalitieakkoord. De
kandidaat-gedeputeerden zijn bekend en het coaltitieakkoord wordt – vermoedelijk - 6 juli 2023 gepresenteerd. Daarnaast is het plan om 12 juli 2023 de gedeputeerdente installeren.
De Staten vroegen (in een D66-motie) in de vergadering 21 juni 2023 om een openbaar vragenuur kennismaking met de kandidaat-gedeputeerden: dit wilden de formerende partijen absoluut (kansloze motie, stemverhouding 17-30).
Wel willen ze een informeel feestje/gesprekjes… Nou ja…de inwoners moeten toch formeel kennis kunnen maken met hun nieuwe bestuurders!
Opvallend was wel in dezelfde vergadering dat het nieuwe college al wel lekker de beleidsplannen ineens (en direct) wilde wijzigen:
Via een motie vreemd Grip op Wind wilde men ineens het windmolenbeleid
ingrijpend veranderen. Tegen alle afspraken en eerdere gesprekken met gemeenten in. Het werd aangenomen: de gehele nieuwe coalitie stemde voor en de gehele nieuwe oppositie tegen (stemverhouding 30-17). De toon was gezet. Er was beloofd dat er een nieuwe bestuursstijl zou komen, samen doen: tsja vanaf het begin teleurstellend. Inmiddels heeft de nieuwe coalitie - in het presidium weliswaar - excuses aangeboden. Altijd gemakkelijk dat je excuses kunt maken!

B NX Filtration Hengelo
GS Overijssel beoogt op basis van de Waterwet een vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen aan NX Filtration voor het onttrekken van grondwater voor industrie op
een (momenteel) nieuw te bouwen productielocatie in Hengelo. Grote onttrekking uit het Twentekanaal. Op initiatief van de SP tonen 10 andere fracties hun bezorgdheid over de effecten op de toekomstige beschikbaarheid van drinkwater, effecten
woningbouw, landbouw, afvalwaterproblematiek.
Deze fracties organiseerden daarom informatie-sessies met ambtenaren (o.a. wie is bevoegd tot…), NX Filtration, Vitens, Rijkswaterstaat en Landschap Overijssel. Ook waterschap Vechtstromen deelde informatie. Vitens en (met name) Landschap Overijssel spraken hun grote zorgen uit. Er bleek grote behoefte te zijn aan integrale aanpak! (zie ook punt C in dit bericht)De beslissing voor de vergunningverlening moet voor 31/7 2023 worden genomen.

Wij gaan tot die tijd in nader overleg / actie wat we op korte termijn kunnen doen, maar ook om tot een – op langere termijn – integrale aanpak te komen.

C Gif Twentekanaal Kolb Delden
Wij vroegen n.a.v. giflozing (maart 2023) door Kolb in Twentekanaal hoe de Provinciedit soort zaken denkt te kunnen voorkomen en hoe de (in ieder geval Hofse buurt- inwoners) eerder worden geïnformeerd:
Wat we zien is een versnipperd gezag: Provincie, Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(!), waterschap Vechtstromen en Rijkswaterstaat. Instanties wijzen naar elkaar over vergunning, handhaven en opruimen. Eenieder wast – in deze waterproblematiek - de handen in onschuld.
Wij (met andere partijen uiteraard) gaan in de Staten stevig inzetten op integraleaanpak van water (drinkwater, afvalwater). Wordt vervolgd.

D Initiatiefvoorstel Bindend Correctief Referendum
Eveneens op 21 juni 2023 was er het initiatiefvoorstel bindend correctief referendum. Dit voorstel werd in de vorige Staten door jonge Staten-politici (SP, D66, JA21, PVV en FVD) ingediend. Nu in de nieuwe Staten behandeld. Op dit moment is er nog geen juridische binding, daarom (provincie Limburg-model) een politiek bindend referendum. Deze vorm is niet perfect, echter in elk geval een stap om het vertrouwen van inwoners in de politiek terug te winnen. Bij de voorbereidingen bleek al dat de grote coalitie (waaronder de BBB) geen voorstander
was. Om helder te krijgen naar inwoners toe vroegen wij om hoofdelijke stemming opdit onderwerp. Helaas waren alleen de indienende fracties voorstander, de andere
fracties lieten het massaal afweten (stemverhouding 8-39)

De eerstvolgende belangrijke Statendagen zijn 5 juli (commissievergaderingen) en12 juli 2023 (Statenvergadering).

SP Fractie Provincie Overijssel
Herman Kalter

Reactie toevoegen

U bent hier