h

NU DE MENSEN- winst eerlijk delen en radicale democratisering

6 september 2023

NU DE MENSEN- winst eerlijk delen en radicale democratisering

Foto: SP

 

          

In haar concept -verkiezingsprogram kiest de SP voor een verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur, meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand en het aanpakken van de marktwerking in de publieke sector. SP-leider Lilian Marijnissen wil van deze verkiezingen een ideeënstrijd maken: ‘Nu er schoon schip is gemaakt in Den Haag, gaan wij ons land weer opbouwen. Een Nederland waarin niet slechts enkelen profiteren van de winst, maar we eerlijk delen. Een Nederland waarin niet de markt en niet de overheid het voor het zeggen hebben, maar de mensen. Een Nederland waarin politici niet bezig zijn met zichzelf, maar volksvertegenwoordigers zijn die met mensen samen problemen oplossen.’

In het conceptverkiezingsprogramma van de SP kiest de partij voor een radicale democratisering van onze samenleving. Marijnissen: ‘Het is begrijpelijk dat mensen weinig vertrouwen hebben in politici als problemen niet worden opgelost en mensen steeds aan het kortste eind trekken. Daarom willen wij dat mensen meer te zeggen krijgen op het werk, in de buurt en in het land. Werknemers weten beter wat goed is voor het bedrijf dan aandeelhouders, die vooral denken aan hun winst op de korte termijn. Huurders hebben meer oog voor hun woning en buurt, leraren meer hart voor hun leerlingen dan al die dure managers en consultants. Daarom geven we werknemers meer zeggenschap en voeren we het bindend correctief referendum in. Zo kunnen mensen aan de noodrem trekken als er verkeerde beslissingen genomen worden en kunnen ze de politiek terugfluiten.’

 

          

 Nu er schoon schip is gemaakt in Den Haag, gaan wij ons land weer opbouwen. Een Nederland waarin niet slechts enkelen profiteren van de winst, maar we eerlijk delen. 

 

 

 

Terwijl het aantal miljonairs flink groeit, verleent het Rode Kruis voedselhulp. Daarom kiest de SP voor het verlagen van de kosten voor mensen. Door onder andere het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de belasting voor werkende mensen en goedkopere boodschappen. Het minimumloon gaat naar 16 euro per uur en de AOW en andere uitkeringen stijgen daardoor flink.

De SP investeert in de zorg. Er komt een stop op het sluiten van ziekenhuizen en de aangekondigde bezuinigingen op de zorg in de verpleeghuizen worden teruggedraaid. Winstuitkeringen in de zorg worden verboden, want geld voor zorg moet naar zorg. Het SP-initiatief voor zorgbuurthuizen, oud worden in je eigen buurt op een kleinschalige zorglocatie, krijgt navolging in heel Nederland.

We maken een eind aan de woningnood door de huren te verlagen en meer betaalbare huizen te bouwen. Bij woningcorporaties krijgen huurders het voor het zeggen. Er komen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. We zetten een tijdelijke stop op arbeidsmigratie.

Grote bedrijven gaan meer belasting betalen over hun miljarden winsten en de superrijken over hun grote vermogen. Daarnaast komt er een taks voor flitskapitaal op de aandelenbeurs. Ook stoppen we met de geldverslindende bureaucratie, marktwerking en concurrentie. En door het nationaliseren van basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer, energie en kinderopvang, zorgen we dat de winsten die hier worden gemaakt niet naar buitenlandse aandeelhouders gaan maar ingezet kunnen worden voor de samenleving.

De SP neemt in het nieuwe programma nóg duidelijker afstand van klimaatbeleid dat huishoudens en het MKB op laat draaien voor de kosten. ‘Een effectief klimaatbeleid is een eerlijk klimaatbeleid. Keer op keer werden kosten op het bordje gelegd van gewone mensen en werden de rijken en grote bedrijven gepamperd. Daar komt gauw een einde aan. Dus geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar op vakantie gaan, maar een veelvliegertaks voor zakelijke vliegers die de wereld rondvliegen. Geen verplichte warmtepomp, maar collectief isoleren van huizen en investeren in zonnepanelen. Geen rekeningrijden, maar toewerken naar gratis OV. De SP wil een klimaatrechtvaardigheidstoets zodat de rekening komt daar waar die hoort en we milieuvervuiling en tweedeling tegengaan. De rijkste 1% zorgt voor 10 keer meer CO2 uitstoot dan de armste 50%, dus het is duidelijk waar de oplossing ligt.’

De Groningers die gedupeerd werden door de Staat en door Shell, de ouders die vermorzeld werden door de Belastingdienst in het toeslagenschandaal, beide schandalen konden alleen maar tot stand komen door een overheid die niet aan de kant van de mensen staat. Marijnissen: ‘Het was en blijft de SP die schouder aan schouder met de Groningers en de ouders in het toeslagenschandaal op komt voor rechtvaardigheid. Het moet en kan anders, maar dan moeten we afstappen van de ideeën en partijen die deze wantrouwende overheid hebben gecreëerd.’

Het verkiezingsprogramma wordt de komende weken in alle afdelingen van de SP besproken. Op 23 september zal tijdens een congres het definitieve verkiezingsprogramma samen met de kandidatenlijst vastgesteld worden door de leden van de SP.

U bent hier