h

Schriftelijke vragen n.a.v asbestbrand in Vroomshoop.

18 februari 2024

Schriftelijke vragen n.a.v asbestbrand in Vroomshoop.

De SP -fractie heeft n.a.v de brand in Vroomshoop ,waarbij asbest betrokken is , de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

Aan de voorzitter van de raad,
Het college wordt in overeenstemming met artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Inleiding
Op 4 februari 2024 is een industriepand in Vroomshoop volledig verwoest door een zeer grote brand, waarbij ook asbest is betrokken. Hierbij kwam in 500 tuinen asbest terecht, moest school en speeltuinen dicht en konden er geen treinen rijden tussen Almelo en Vroomshoop (Over 240 m asbest op het spoor terechtgekomen). Aangezien de Hof van Twente een grote asbestproblematiek kent, hebben wij een aantal vragen met betrekking tot de Hof van Twente naar aanleiding van deze Vroomshoop-brand:
1. Wat is uw reactie op deze recente asbestbrand en hoe zou de situatie in de Hof van Twente zijn bij een soortgelijke asbestbrand?
2. Op welke wijze hebben wij in kaart welke gezondheidsrisico’s omwonenden zouden lopen bij een dergelijke brand?
3. Deelt u de mening van de SP-fractie dat de maatschappelijke risico’s van
asbestbranden onaanvaardbaar hoog zijn?
4. Wie is verantwoordelijk voor de de saneringskosten na asbestbranden?
5. Ziet u mogelijkheden – met behulp van de provincie - om het saneren van asbest te versnellen?
6. Ziet u mogelijkheden meer bij te dragen aan bewustwording bij bedrijven o.a. over de aflopende mogelijkheid asbestdaken te verzekeren?
7. Bent u bereid met de Provincie en het Rijk in gesprek te gaan over
aanvullende middelen en/of inzet om asbestsanering te versnellen?
Herman Kalter
SP Hof van Twente

U bent hier