h

SP-fractie in de gemeenteraad januari en februari 2024.

18 februari 2024

SP-fractie in de gemeenteraad januari en februari 2024.

Foto: SP

Inbreng gemeenteraad 16 januari 2024 en 6 februari 2024

16 januari 2024

Camping De Borkeld

Wij stelden vragen over het te wijzigen bestemmingsplan Camping Borkeld (waar net als bij Camping Westerholt (2019!) inwoners – zonder pardon - worden weggejaagd t.b.v. duurdere chalet-gangers): t/m 24 januari 2024 kunnen hier zienswijzen op worden ingediend (stelde wethouder Scheperman-VVD). Wij wachten dit af voor hetverdere verloop.

Wijziging bestemmingsplan Westerholt Twickel Almelosestraat 26 Ambt Delden.

Dit onderwerp werd door de raad van de agenda gehaald. De Twickelse regenten zijn in gesprek met de gemeente over diverse kwesties.
De raad wil deze gesprekken afwachten alvorens dit bestemmingsplan te bespreken.

6 februari 2024

Verordening starterslening 2024

(Dit werd ook al besproken op 16 januari 2024 en afgerond in deze vergadering)
Een aanpassing op de verordening (ruimere mogelijkheden voor starters) werd ingediend door PvdA en In Beweging (in eerdere versie ook met CDA) en werd breed aangenomen.

ABZ Markelo

De dorpsraad Markelo heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de onhoudbaarheid van ABZ in Markelo (verkeers- en stankoverlast en leefbaarheid dorp in het geding).
Wij vroegen het college hoe de gemeente hier in zit, hoe serieus dit nu is en in hoeverre de Provincie Overijssel dit zou moeten betalen (en of ABZ wel recht zou hebben op schadevergoeding bij vertrek). Het college stelde dat gesprekken lopen, sprak zich niet uit over schadevergoeding en wethouder Scheperman (VVD) stelde dat wij (SP) ons best maar moesten doen in de Provincie. Nou ja….zo kan het college er ook mee omgaan.

Meerjarenplan politie Oost-Nederland

Voorgesteld werd door het presidium dit als een hamerstuk te behandelen.
Gelukkig wilden de meeste fracties dit niet: het ging namelijk over voldoende inzet van wijkagenten ten behoeve van het wijkwerk. College wilde hier alleen een brief over sturen: een amendement PvdA werd aangenomen om dit – via een zienswijze –
dwingender te melden aan de politie.

Preventie-en handhavingsplan naar een verantwoord alcohol- en
middelengebruik.

Hierover is ook al in december uitgebreid gesproken: het gaat eigenlijk alleen over alcoholgebruik, wat wel terecht is: want de hof behoort tot de top-10 alcoholgebruik Nederland (de P10 Platteland Proost gemeenten): we zijn het Zuiphof van Nederland We gaan daarom het IJslandse model (gericht op omgeving beïnvloeding) uitvoeren,
voornamelijk op jongeren. Bewustwording over de schadelijke effecten is het doel. (ook noodzakelijk doel)
Een motie van PvdA SP om alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten waarbij kinderen onder de 18 jaar aanwezig kunnen zijn alcoholvrij te maken: op motie kwam veel kritiek en haalde het niet.
De raad vond dit te verbiedend! In de ogen van ons echter een 1 e stap om inwoners bewust te laten worden van het probleem.
Het is een precair onderwerp om over te spreken in deze raad: al gauw wordt gezegd dat je alle alcohol wilt verbieden, wat wij zeker niet willen. Altijd eigen beslissing, echter bewustwording is noodzakelijk.
Overigens is het gemaakte Nationaal preventie akkoord van 2018 volledig mislukt (te vrijblijvend)

Asbestvervuiling als gevolg van brand industrieterrein

De afgelopen week was er brand op een bedrijfspand industrieterrein Vroomshoop, o.a. het (asbest)dak vloog in brand. (gevolg asbest in 500 tuinen, auto’s besmet, op het spoor en school/speelplein enige
dagen gesloten). Daar de Hof een asbest-gemeente is hebben wij de gemeente afgelopen vrijdag schriftelijk gevraagd hoe de situatie in de Hof zou zijn bij een soortgelijke brand: hebben we een noodplan, wie betaalt de maatschappelijke kosten van opruiming, hoe we de sanering van asbestdaken verder kunnen bespoedigen.

Fractie SP
Herman Kalter

U bent hier