h

Fractie

Onze raadsleden zijn Herman Kalter (fractievoorzitter) en Johnny Hagreis. Herman en Johnny worden in hun raadswerk bijgestaan door onze steunfractieleden Jannemieke van Wolferen, Frank Leensen, Ingrid Rook en Gerard Laarhuis.

U bent hier