h
24 mei 2020

SP in de gemeenteraad Hof van Twente mei 2020

Over asbest(sanering), duurzaamheid, draagvlak, buitengebied, cultuur…..

Lees verder
8 mei 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING

Foto: SP / SP

Koningsdag werd dit jaar gevierd als woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
27 januari 2020

SP-fractie en gemeenteraad Hof van Twente januari 2020

Foto: SP

Allereerst was daar op 14 januari 2020 een reguliere raadsvergadering met als belangrijkste onderwerp: de samenwerking binnen de Twentse gemeenten. Reeds in ons vorige SP raadsbericht aangegeven dat we het in deze raadsvergadering zouden hebben over: hoe raar het is dat gekozen volksvertegenwoordigers op grote afstand worden gezet bij deze samenwerking, daar waar het gaat over de besteding
van het ‘’grotere’’ regiogeld. Daar mag de Hofse raad vrijwel niet over meepraten.

Lees verder
1 januari 2020

SP Hof wil meer inzicht in situatie Stadsbank Oost Nederland.

SP in de Hof van Twente wil meer inzicht in situatie Stadsbank ON

Lees verder
30 december 2019

SP in de raad - december 2019.

Op 17 december 2019 was er een reguliere raadsvergadering, met een gering aantal onderwerpen.

Lees verder
26 november 2019

SP IN DE RAAD - NOVEMBER 2019

De afgelopen week hadden wij – na de raad van 4 en 6 november 2019 - nog wat stevige mail-debatten over de meerjarenbegroting, waarbij elkaar nog de maat werd genomen. Op 14 november waren wij – als SP – bij een bijeenkomst van Dynamiek Stokkum: er zijn 2 belangrijke thema’s die spelen in Stokkum.

Lees verder
26 november 2019

SP IN DE RAAD - BEGROTING - NOVEMBER 2019

Begin november 2019 waren er 2 vergaderingen over de Hofse meerjarenbegroting 2020. Voor het beeld nemen wij U mee, terug in de geschiedenis: naar oktober/november 2018 toen de meerjarenbegroting 2019 werd vastgesteld. Wij stelden toen dat wij al onze energie moesten steken in duurzaamheid, in de ruimste zin te definiëren als duurzaam leven voor onze mensen, als duurzaam bestaan van al onze organisaties/ondernemingen: van duurzaam moeten functioneren binnen het sociale domein tot aan energieneutraal leven in de Hof.

Lees verder
24 november 2019

OP 30 NOVEMBER KOMT DE SP NAAR U TOE IN DELDEN

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

De SP laat zien dat ook buiten verkiezingstijd contact in de buurt de basis is van hoe wij in de politiek staan. Op zaterdag 30 november gaan wij met een groep SP-leden, waaronder de bestuurs- en gemeenteraadsleden uit Hof van Twente, onderzoeken wat er leeft onder de mensen in Delden. Tussen 11 en 13 uur zullen wij, herkenbaar in onze rode jassen, verschillende wijken in Delden bezoeken. Wij zullen u vragen naar uw mening over uw woonsituatie, de groenvoorziening in uw wijk, het verkeer, speelplaatsen voor kinderen, openbaar vervoer en dergelijke. Natuurlijk kunt u ook andere zaken, zorgen of klachten kenbaar maken. Als blijkt dat er in een buurt een gemeenschappelijk probleem is, dat door meerdere mensen wordt aangegeven, kan er samen met de SP actie worden ondernomen. Er kan dan een buurt bijeenkomst worden georganiseerd om het probleem gezamenlijk te bespreken en een plan te maken.

Lees verder
10 november 2019

SP INLOOPMIDDAG OP VRIJDAG 22 NOVEMBER

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Op vrijdagmiddag 22 november organiseert de SP in Hof van Twente weer haar inmiddels gebruikelijke inloopmiddag. Tijdens deze inloopmiddag kunt u onze raadsleden persoonlijk benaderen met uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze onderwerpen te vinden. U kunt bij ons ook terecht met uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke begroting voor 2020. De inloop is open voor alle inwoners van Hof van Twente.

Lees verder

Pagina's