h
15 juli 2017

SP in actie tegen bezuinigingen ziekenhuizen Hengelo en Almelo

De SP is verrast en geschokt door de nieuwste berichten over op handen zijnde miljoenenbezuinigingen bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waarbij de toekomst van arbeidsplaatsen in Almelo en Hengelo en het voortbestaan van de spoedeisende hulp in Hengelo op het spel worden gezet.

Lees verder
30 juni 2017

GPS Hofroute succesvol gestart

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Met een goed bezochte bijeenkomst in het gemeentehuis in Goor zetten de drie progressieve partijen in de Hof van Twente op donderdagavond 29 juni een flinke stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. GroenLinks, PvdA en SP presenteerden de gezamenlijke visie op een aantal voor de Hof belangrijke thema's. Deze visie en voornemens vormen een belangrijk onderdeel van de verkiezingsprogramma's van de drie partijen. Ze pleiten voor een cultuuromslag en concrete veranderingen op terreinen die onze gemeente 'naar de toekomst toe' sterker maken. Zoals de verhouding tussen bestuur en burger, waar het stimuleren van en vertrouwen in burgerinitiatieven de voorkeur verdient boven 'top down' plannen, behoudzucht en risicomijdende controle. Een ander veld van verandering betreft de hulp en begeleiding voor inwoners die dat nodig hebben. Dat gaat dan om de inrichting van de zorg, het armoedebeleid en de omgang met vluchtelingen. Ook hier zijn stimuleren, mogelijk maken en zelfredzaamheid met steun van elkaar en zo nodig van de overheid de sleutelwoorden. Tenslotte staan we voor grote uitdagingen waar het gaat om ons gebruik van energie en grondstoffen en om de toekomst van ons buitengebied. De voornemens zijn uitgewerkt in een Manifest, de ‘Hofroute 2018 - 2022’, hieronder te downloaden.

Lees verder
9 februari 2017

Met een volle bus uit Goor naar het Nationaal ZorgDebat op 18 februari?

Foto: SP / Nationaal ZorgFonds

Op zaterdag 18 februari organiseren we, samen met onze bondgenoten in deze strijd, het Nationaal ZorgDebat in Den Haag. Met duizenden mensen willen we die dag bijeenkomen in Den Haag en laten zien dat het Nationaal ZorgFonds er alleen komt met een grote SP en zonder de VVD. Voor slechts 5 euro kun je mee met de bus naar Den Haag.

Lees verder
5 februari 2017

Kom naar het Nationaal ZorgDebat op 18 februari!

Foto: SP / Nationaal ZorgFonds

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’.
Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid.

Lees verder
23 januari 2017

DE KLOPCLUB GAAT DOOR!

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Afgelopen zaterdagmiddag heeft onze "klopclub" van SP vrijwilligers het Tuindorp in Goor aangedaan. We hebben met inwoners gesproken over het Nationaal Zorgfonds, grote inkomensongelijkheid, hoge huren en andere onderwerpen.

Lees verder
17 januari 2017

DE SP KOMT NAAR JE TOE

Foto: SP / SP

Veel mensen hebben in deze tijd niets meer te zeggen. De afgelopen jaren is steeds meer van ons afgepakt. De zorgpremies gingen omhoog, de kwaliteit van de zorg omlaag. Bonussen stegen, lonen daalden. Huren werden hoger, onderhoud van huizen werd slechter. Daarom is het tijd voor verandering.

Lees verder
11 december 2016

TE DOEN IN DE RAAD 2017-2018

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Bij de kadernota 2017 zijn een groot aantal vraagstukken reeds benoemd en worden bij de uitvoering daarvan opgenomen in de gemeentebegroting van 2017. Elf moties van de kadernota zijn in de begroting verwerkt. De SP heeft acht van deze moties medeondertekend.

Lees verder
11 december 2016

SP RAADSFRACTIE 2014-2016

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Sinds het begin van deze raadsperiode is de SP vertegenwoordigd door Herman Kalter uit Delden en Robert Keizer uit Goor.

Lees verder
10 november 2016

Frank Stevens volgt Robert Keizer op in gemeenteraad

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

In verband met het vertrek van Robert Keizer als gemeenteraadslid, moest de SP in Hof van Twente op zoek naar een opvolger. Gelukkig heeft bestuurslid Frank Stevens aangegeven de zetel van Robert over te willen nemen.

Lees verder

Pagina's