h
12 juni 2016

SP toont wél haar HOFFELIJK SOCIALE KARAKTER bij Diftar

De VVD-fractie Hof van Twente heeft in de media laten weten dat zij allesbehalve gelukkig is met de moties en amendementen die tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2016 zijn aangenomen omtrent het thema Diftar. De volkspartij is bang dat de aanpassingen leiden tot hogere kosten, die uiteindelijk door de burger moeten worden betaald.
De VVD heeft het steeds over financiële prikkels om iets te laten gebeuren. Tsja... je krijgt korting als je je afval beter scheidt. Kun je het ook een boete noemen als je dat minder goed (kunt) doen!

Lees verder
15 mei 2016

SP Informatieavond over vluchtelingen en integratie

Foto: SP / SP

Op 23 mei organiseert de SP een openbare informatieavond met als thema vluchtelingen en integratie.
SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut zal aanwezig zijn om haar kennis hierover te delen. Ook Arie Holkers, voorzitter van de lokale Klankbordgroep voor de opvang van vluchtelingen, zal aan het woord komen.

Lees verder
20 maart 2016

SP zegt 3x NEE op 6 april

Foto: SP / SP

Op woensdag 6 april houdt Nederland een referendum. U mag dan zeggen of u voor of tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne bent.

Lees verder
28 februari 2016

Discussieavond SP Deventer over toekomst van zorgstelsel

Foto: SP Deventer / SP Deventer

Op dinsdag 1 maart organiseert SP Deventer een zorgavond over de toekomst van het zorgstelsel in Nederland. Iedereen merkt de laatste jaren de sterke veranderingen in de zorg: Dure zorgverzekeringen en eigen risico, management en het toenemend bureaucratie.

Lees verder
5 februari 2016

SP kritisch over plannen welzijnsinstelling

Foto: SP Hof van Twente

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de vorming van een brede welzijnsinstelling. De SP en de PvdA uitten kritiek op het plan van het college om dit volledig lokaal te in gaan vullen en ouderenorganisatie SWO op te gaan tuigen tot die brede welzijnsinstelling.

Lees verder
3 februari 2016

Kamerlid Eric Smaling op werkbezoek in Goor

Foto: Paulien Wilkinson

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling was afgelopen maandag op werkbezoek in onze mooie gemeente. De lokale SP-raadsfractie maakte van de gelegenheid gebruik een werklunch te organiseren in het Goorse etablissement De Zon.

Lees verder
4 januari 2016

SP stelt raadsvragen over de thuiszorg in Hof van Twente

Foto: SP Hof van Twente / SP campagne 2008

Hoe gaat Hof van Twente om met enerzijds het werken in de thuiszorg en anderzijds het nodig hebben van thuiszorg? Deze hoofdvraag kwam op bij de SP fractie naar aanleiding van de situatie bij TSN Thuiszorg en daarom stelde SP raadslid Herman Kalter daarover begin december 2015 meerdere schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Lees verder
22 november 2015

SP kijkt op andere wijze naar de financiële positie van de Hof van Twente

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Bij de afgelopen begrotingsafhandeling in de Hof van Twente heeft de SP met wethouder Scholten (Financiën) en alle andere raadsfracties de afspraak gemaakt om de financiële positie van de Hof van Twente nader te analyseren.

Lees verder
6 september 2015

RED DE ZORG DEMONSTRATIE OP 12 SEPTEMBER IN AMSTERDAM

Foto: FNV / www.fnvvoorzorg.nl

Op zaterdag 12 september vindt in Amsterdam het grote FNV-protest tegen de afbraak van de zorg plaats. Want de zorg staat onder druk. Er worden miljarden bezuinigd. Verzorgingshuizen moeten sluiten, thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld. De bezuinigingen op de zorg moeten van tafel. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Lees verder
14 juni 2015

SP haalt ruim 700 handtekeningen op voor zorgpetitie

Foto: FNV / FNV

Onze SP afdeling heeft ruim 700 handtekeningen opgehaald voor de Volkspetitie "Red de zorg" van de vakbonden FNV en CNV.

Lees verder

Pagina's