h
9 maart 2015

SP stelt raadsvragen over afhandeling bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

De raadsfractie van de SP Hof van Twente heeft naar aanleiding van het krantenartikel 'Automatisch uitstel van betaling bij bezwaarschrift van de baan' een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Lees verder
8 maart 2015

SP deelt koek uit op Weversplein in Goor

Foto: SP Hof van Twente / hofvantwente.sp.nl

Op 7 maart heeft de SP op het Weversplein in Goor campagne gevoerd voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart, door het uitdelen van verkiezingsfolders. Daarnaast hebben we middels het uitdelen van koekjes aandacht gevraagd voor de vermogensongelijkheid in Nederland.

Lees verder
4 maart 2015

SP Verkiezingscampagne

Foto: SP Hof van Twente / hofvantwente.sp.nl

De komende verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor Overijsselse zaken, het is ook een stem om “StoP”  te zeggen  tegen het asociale beleid van dit VVD-PVDA kabinet in de Eerste Kamer.

Lees verder
19 februari 2015

SP Overijssel opent Statencampagne met Emile Roemer

Foto: SP / SP

De Overijsselse SP zal op zaterdag 21 februari de campagne voor de Provinciale verkiezingen openen met een campagnetour door de provincie. Lijsttrekker William van den Heuvel krijgt daarbij in de ochtend gezelschap van Emile Roemer. Samen met andere kandidaten zullen ze enkele actuele thema’s onder de aandacht brengen.

Lees verder
9 februari 2015

Reken af!

Foto: Gerard Laarhuis / Gerard Laarhuis

De eerste posters voor de verkiezingscampagne zijn weer geplakt!

Lees verder
6 februari 2015

Raadsvragen SP leiden tot behoud schaapherder

Foto: Hofschaap

De SP heeft bij monde van fractievoorzitter Herman Kalter raadsvragen gesteld over de schaapherder Martin Wormmeester, die met zijn kudde o.a. Zenkeldamshoek begraast.

Lees verder
6 februari 2015

Werken aan een beter Overijssel. Verkiezingsprogramma SP Overijssel 2015

Als er één ding duidelijk is geworden in Overijssel de afgelopen vier jaar, dan is het dat stemmen bij de statenverkiezingen van belang is.

Lees verder
13 november 2014

SP en VVD willen fonds voor economische en sociale participatie

Op initiatief van SP fractievoorzitter Herman Kalter hebben de VVD en de SP tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 11 november samen een motie ingediend. “We horen bij ondernemers, bestuurders en verenigingen vaak mooie economische initiatieven en innovaties. Plannen die kunnen leiden tot structurele werkgelegenheid en die bijdragen aan sociale participatie. Maar helaas blijven de initiatieven vaak op de plank liggen door gebrek aan financiering. Tegelijkertijd weten we dat de vermogenspositie van de gemeente Hof van Twente een (groot) aantal bestemmingsreserves kent. Reserves die niet meer aan hun oorspronkelijke bestemming voldoen en volgens ons dus prima ingezet kunnen worden ter stimuleren en/of uitvoering van deze plannen. Om dit concreet te maken pleiten we voor inrichting van een Fonds Economische Sociale Participaties (Fonds ESP) ter stimulering van de werkgelegenheid in de Hof van Twente”, aldus Bruins (VVD) en Kalter (SP).

Lees verder
2 november 2014

SP OVERIJSSEL: DUBIEUZE WERKWIJZE COGAS

De statenfractie van de SP in Overijssel is ontstemd over het bericht dat kabelnetwerkbedrijf Cogas de samenwerking met Ziggo afbreekt en eenzijdig voor concurrent Caiway kiest. Dit besluit heeft tot gevolg dat 10.000 Ziggo klanten in Overijssel gedwongen worden om van provider te veranderen. De SP acht dit een onaanvaardbare situatie.

Lees verder
2 november 2014

MELDPUNT 'HUUR TE DUUR'

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met gemiddeld ruim 9 procent gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder

Pagina's