h
21 mei 2015

SP steunt volkspetitie vakbonden "Red de zorg"

Foto: FNV

De SP helpt mee met de Volkspetitie van de vakbonden 'Red de Zorg!' Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen. Terwijl zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische en gehandicapte cliënten. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.

Lees verder
21 mei 2015

SP ondersteunt actie bomenridders in Hof van Twente

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

De bomenridders uit Hof van Twente gaan op woensdag 17 juni, voorafgaand aan de raadsvergadering, een protestmars lopen door Goor in verband met de massale bomenkap in de gemeente. Dit om de onvrede hierover nogmaals duidelijk te maken. De SP ondersteunt deze actie van harte en roept iedereen op deel te nemen aan deze mars.

Lees verder
9 mei 2015

SP biedt Minister Kamp koekje van eigen deeg aan

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Op zaterdagmorgen 9 mei heeft een aantal vrijwilligers van de afdeling Hof van Twente van de SP op het Weversplein in Goor flyers en koekjes uitgedeeld. Met de actie “er is genoeg voor iedereen, maar de koek is verkeerd verdeeld”, wilden we het winkelend publiek attenderen op de groeiende vermogensongelijkheid in Nederland.

Lees verder
1 mei 2015

SP tegen huurverhoging

Foto: SP

De huren zijn de laatste jaren -mede door de Verhuurderheffing van minister Blok- enorm gestegen. Als dat zo door gaat, zullen de huren de komende jaren ongehoord met vele procenten gaan stijgen. Dit veroorzaakt een lastenstijging voor de huurders, die toch al te maken hebben met een opeenstapeling van kosten.

Lees verder
9 maart 2015

SP stelt raadsvragen over afhandeling bezwaarschriften gemeentelijke belastingen

De raadsfractie van de SP Hof van Twente heeft naar aanleiding van het krantenartikel 'Automatisch uitstel van betaling bij bezwaarschrift van de baan' een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Lees verder
8 maart 2015

SP deelt koek uit op Weversplein in Goor

Foto: SP Hof van Twente / hofvantwente.sp.nl

Op 7 maart heeft de SP op het Weversplein in Goor campagne gevoerd voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart, door het uitdelen van verkiezingsfolders. Daarnaast hebben we middels het uitdelen van koekjes aandacht gevraagd voor de vermogensongelijkheid in Nederland.

Lees verder
4 maart 2015

SP Verkiezingscampagne

Foto: SP Hof van Twente / hofvantwente.sp.nl

De komende verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor Overijsselse zaken, het is ook een stem om “StoP”  te zeggen  tegen het asociale beleid van dit VVD-PVDA kabinet in de Eerste Kamer.

Lees verder
19 februari 2015

SP Overijssel opent Statencampagne met Emile Roemer

Foto: SP / SP

De Overijsselse SP zal op zaterdag 21 februari de campagne voor de Provinciale verkiezingen openen met een campagnetour door de provincie. Lijsttrekker William van den Heuvel krijgt daarbij in de ochtend gezelschap van Emile Roemer. Samen met andere kandidaten zullen ze enkele actuele thema’s onder de aandacht brengen.

Lees verder
9 februari 2015

Reken af!

Foto: Gerard Laarhuis / Gerard Laarhuis

De eerste posters voor de verkiezingscampagne zijn weer geplakt!

Lees verder
6 februari 2015

Raadsvragen SP leiden tot behoud schaapherder

Foto: Hofschaap

De SP heeft bij monde van fractievoorzitter Herman Kalter raadsvragen gesteld over de schaapherder Martin Wormmeester, die met zijn kudde o.a. Zenkeldamshoek begraast.

Lees verder

Pagina's