h
26 november 2019

SP IN DE RAAD - BEGROTING - NOVEMBER 2019

Begin november 2019 waren er 2 vergaderingen over de Hofse meerjarenbegroting 2020. Voor het beeld nemen wij U mee, terug in de geschiedenis: naar oktober/november 2018 toen de meerjarenbegroting 2019 werd vastgesteld. Wij stelden toen dat wij al onze energie moesten steken in duurzaamheid, in de ruimste zin te definiëren als duurzaam leven voor onze mensen, als duurzaam bestaan van al onze organisaties/ondernemingen: van duurzaam moeten functioneren binnen het sociale domein tot aan energieneutraal leven in de Hof.

Lees verder
24 november 2019

OP 30 NOVEMBER KOMT DE SP NAAR U TOE IN DELDEN

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

De SP laat zien dat ook buiten verkiezingstijd contact in de buurt de basis is van hoe wij in de politiek staan. Op zaterdag 30 november gaan wij met een groep SP-leden, waaronder de bestuurs- en gemeenteraadsleden uit Hof van Twente, onderzoeken wat er leeft onder de mensen in Delden. Tussen 11 en 13 uur zullen wij, herkenbaar in onze rode jassen, verschillende wijken in Delden bezoeken. Wij zullen u vragen naar uw mening over uw woonsituatie, de groenvoorziening in uw wijk, het verkeer, speelplaatsen voor kinderen, openbaar vervoer en dergelijke. Natuurlijk kunt u ook andere zaken, zorgen of klachten kenbaar maken. Als blijkt dat er in een buurt een gemeenschappelijk probleem is, dat door meerdere mensen wordt aangegeven, kan er samen met de SP actie worden ondernomen. Er kan dan een buurt bijeenkomst worden georganiseerd om het probleem gezamenlijk te bespreken en een plan te maken.

Lees verder
10 november 2019

SP INLOOPMIDDAG OP VRIJDAG 22 NOVEMBER

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Op vrijdagmiddag 22 november organiseert de SP in Hof van Twente weer haar inmiddels gebruikelijke inloopmiddag. Tijdens deze inloopmiddag kunt u onze raadsleden persoonlijk benaderen met uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze onderwerpen te vinden. U kunt bij ons ook terecht met uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke begroting voor 2020. De inloop is open voor alle inwoners van Hof van Twente.

Lees verder
23 juni 2019

SP demonstreert bij Turkse Consulaat in Deventer voor vrijlating Murat Memiş

Foto: SP Overijssel / SP Overijssel

De SP Overijssel demonstreert maandagochtend 24 juni voor het Turkse Consulaat in Deventer tegen de arrestatie van het Eindhovense raadslid Murat Memiş, uit solidariteit met hem en zijn familie.

Lees verder
23 juni 2019

SP INLOOPMIDDAG OP VRIJDAG 28 JUNI

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Op vrijdagmiddag 28 juni organiseert de SP in Hof van Twente weer een inloopmiddag. Tijdens de inloopmiddag kunt u onze raadsleden persoonlijk benaderen met uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze onderwerpen te vinden. Dit is dus niet alleen voor SP-leden of kiezers, maar voor alle inwoners van de Hof.

Lees verder
9 maart 2019

SP lijsttrekker provinciale staten Harry Broekhuijs op 17 maart in Diepenheim

Foto: SP Overijssel / SP Hof van Twente

SP lijsttrekker bij de provinciale statenverkiezingen in Overijssel, Harry Broekhuijs, komt zondag 17 maart naar de 22e aflevering van de politieke talkshow Politiek in de Pol in Diepenheim. Ook te gast is Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer.

Lees verder
9 maart 2019

SP INLOOPMIDDAG OP 15 MAART

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Zoals inmiddels gebruikelijk, organiseert de SP in Hof van Twente ook in maart weer haar maandelijkse inloopmiddag. Wij willen als volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad graag weten hoe de inwoners over gemeentelijke zaken denken, om daarmee de juiste keuzes te kunnen maken. Kom langs tijdens de inloopmiddag met uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze onderwerpen te vinden. Dit is dus niet alleen voor SP-leden of kiezers, maar voor alle inwoners van de Hof.

Lees verder
9 maart 2019

SP IN DE RAAD - FEBRUARI 2019

In februari 2019 waren er 2 bijeenkomsten: op 5 en 26 februari 2019. Er waren geen bijzondere reguliere raadsonderwerpen, alleen werd het financiële echec Lithium Werks besproken. Batterijenbedrijf Lithium Werks kreeg in een razend tempo in het najaar 2018 een lening van 7,5 miljoen euro van de Provincie en Twente. Mede bedoeld voor o.a. verdere ontwikkeling Campus Twente. Deze lening kwam tot stand doordat er aantal belangrijke normale voorwaarden werden geschrapt en met behulp van een netwerk waarbij de belangen te sterk waren verstrengeld (bij verstrekker en ontvanger was in ieder geval 1 bestuurder die dezelfde pet droeg). De Twentse/Overijsselse bestuurders kennen elkaar te goed.

Lees verder
3 februari 2019

SP INLOOPMIDDAG OP 8 FEBRUARI

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Als volksvertegenwoordigers willen wij graag weten hoe de inwoners over gemeentelijke zaken denken, om daarmee de juiste keuzes in de gemeenteraad te kunnen maken. Daarom organiseert de SP in Hof van Twente ook in februari weer een inloopmiddag om uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken aan te horen. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze zaken te vinden. Dit is dus niet alleen voor SP-leden of kiezers, maar voor alle inwoners van de Hof.

Lees verder
3 februari 2019

SP IN DE RAAD - DECEMBER 2018 & JANUARI 2019

In de gemeenteraadsbijeenkomsten in december en januari werd het centrumplan Grotestraat Markelo behandeld. In december werd hier eerst meningvormend over gesproken, in januari besluitnemend.

Lees verder

Pagina's