h

Nieuws uit 2014

13 november 2014

SP en VVD willen fonds voor economische en sociale participatie

Op initiatief van SP fractievoorzitter Herman Kalter hebben de VVD en de SP tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 11 november samen een motie ingediend. “We horen bij ondernemers, bestuurders en verenigingen vaak mooie economische initiatieven en innovaties. Plannen die kunnen leiden tot structurele werkgelegenheid en die bijdragen aan sociale participatie. Maar helaas blijven de initiatieven vaak op de plank liggen door gebrek aan financiering. Tegelijkertijd weten we dat de vermogenspositie van de gemeente Hof van Twente een (groot) aantal bestemmingsreserves kent. Reserves die niet meer aan hun oorspronkelijke bestemming voldoen en volgens ons dus prima ingezet kunnen worden ter stimuleren en/of uitvoering van deze plannen. Om dit concreet te maken pleiten we voor inrichting van een Fonds Economische Sociale Participaties (Fonds ESP) ter stimulering van de werkgelegenheid in de Hof van Twente”, aldus Bruins (VVD) en Kalter (SP).

Lees verder
2 november 2014

SP OVERIJSSEL: DUBIEUZE WERKWIJZE COGAS

De statenfractie van de SP in Overijssel is ontstemd over het bericht dat kabelnetwerkbedrijf Cogas de samenwerking met Ziggo afbreekt en eenzijdig voor concurrent Caiway kiest. Dit besluit heeft tot gevolg dat 10.000 Ziggo klanten in Overijssel gedwongen worden om van provider te veranderen. De SP acht dit een onaanvaardbare situatie.

Lees verder
2 november 2014

MELDPUNT 'HUUR TE DUUR'

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met gemiddeld ruim 9 procent gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder
2 november 2014

LANDELIJKE DEMONSTRATIE TEGEN SCHULDENSTELSEL OP 14 NOVEMBER OP HET MALIEVELD

Maandag 22 september maakte de regering het plan bekend om de basisbeurs in de studiefinanciering af te schaffen. Voortaan moeten studenten hun hele studie lenen vinden D66, GroenLinks, VVD en PvdA. Jongeren zijn het niet eens met die plannen en gaan daarom 14 november demonstreren voor toegankelijk onderwijs. “Bussemakers schuldenstelsel zadelt studenten met ongeveer €30.000 studieschuld op. Zo wordt studeren iets voor jongeren met rijke ouders. Demonstreer 14 november mee tegen het schuldenstelsel”, aldus ROOD-voorzitter Merel Stoop.

Lees verder
2 november 2014

WILLIAM VAN DEN HEUVEL LIJSTTREKKER SP OVERIJSSEL

William van den Heuvel is door de regioconferentie van de SP in Overijssel verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met Van den Heuvel als eerste op een sterke lijst is de SP ervan overtuigd een uitstekend resultaat bij de verkiezingen te kunnen behalen.

Lees verder
2 november 2014

RED DE ZORG: KOM 8 NOVEMBER NAAR DEN HAAG!

Na maanden acties voeren is er een goede cao voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. De cao regelt de voorwaarden waaronder de mensen in de zorg hun werk verrichten. Of deze mensen hun werk behouden, hangt af van de besluiten die de politiek in Den Haag en de gemeenten neemt. Onlangs werd duidelijk dat veel gemeenten de toch al rigoureuze bezuinigingen door het Rijk van 11 procent optrekken naar maar liefst 25 procent. Daardoor dreigen naar schatting 100.000 mensen in de zorg hun baan te verliezen. Om het tij te keren organiseert de Abvakabo FNV op zaterdagmiddag 8 november van 13:00 tot 16:00 uur een protest in Den Haag (verzamelen op het Spuiplein).

Lees verder

Pagina's

U bent hier