h

Nieuws van de afdeling

30 december 2019

SP in de raad - december 2019.

Op 17 december 2019 was er een reguliere raadsvergadering, met een gering aantal onderwerpen.

Lees verder
26 november 2019

SP IN DE RAAD - NOVEMBER 2019

De afgelopen week hadden wij – na de raad van 4 en 6 november 2019 - nog wat stevige mail-debatten over de meerjarenbegroting, waarbij elkaar nog de maat werd genomen. Op 14 november waren wij – als SP – bij een bijeenkomst van Dynamiek Stokkum: er zijn 2 belangrijke thema’s die spelen in Stokkum.

Lees verder
26 november 2019

SP IN DE RAAD - BEGROTING - NOVEMBER 2019

Begin november 2019 waren er 2 vergaderingen over de Hofse meerjarenbegroting 2020. Voor het beeld nemen wij U mee, terug in de geschiedenis: naar oktober/november 2018 toen de meerjarenbegroting 2019 werd vastgesteld. Wij stelden toen dat wij al onze energie moesten steken in duurzaamheid, in de ruimste zin te definiëren als duurzaam leven voor onze mensen, als duurzaam bestaan van al onze organisaties/ondernemingen: van duurzaam moeten functioneren binnen het sociale domein tot aan energieneutraal leven in de Hof.

Lees verder
24 november 2019

OP 30 NOVEMBER KOMT DE SP NAAR U TOE IN DELDEN

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

De SP laat zien dat ook buiten verkiezingstijd contact in de buurt de basis is van hoe wij in de politiek staan. Op zaterdag 30 november gaan wij met een groep SP-leden, waaronder de bestuurs- en gemeenteraadsleden uit Hof van Twente, onderzoeken wat er leeft onder de mensen in Delden. Tussen 11 en 13 uur zullen wij, herkenbaar in onze rode jassen, verschillende wijken in Delden bezoeken. Wij zullen u vragen naar uw mening over uw woonsituatie, de groenvoorziening in uw wijk, het verkeer, speelplaatsen voor kinderen, openbaar vervoer en dergelijke. Natuurlijk kunt u ook andere zaken, zorgen of klachten kenbaar maken. Als blijkt dat er in een buurt een gemeenschappelijk probleem is, dat door meerdere mensen wordt aangegeven, kan er samen met de SP actie worden ondernomen. Er kan dan een buurt bijeenkomst worden georganiseerd om het probleem gezamenlijk te bespreken en een plan te maken.

Lees verder
10 november 2019

SP INLOOPMIDDAG OP VRIJDAG 22 NOVEMBER

Foto: SP Hof van Twente / SP Hof van Twente

Op vrijdagmiddag 22 november organiseert de SP in Hof van Twente weer haar inmiddels gebruikelijke inloopmiddag. Tijdens deze inloopmiddag kunt u onze raadsleden persoonlijk benaderen met uw vragen, opmerkingen, ideeën en/of bezwaren over gemeentelijke zaken. Wij zullen dan gezamenlijk met u proberen een oplossing voor deze onderwerpen te vinden. U kunt bij ons ook terecht met uw vragen en opmerkingen over de gemeentelijke begroting voor 2020. De inloop is open voor alle inwoners van Hof van Twente.

Lees verder
23 juni 2019

SP demonstreert bij Turkse Consulaat in Deventer voor vrijlating Murat Memiş

Foto: SP Overijssel / SP Overijssel

De SP Overijssel demonstreert maandagochtend 24 juni voor het Turkse Consulaat in Deventer tegen de arrestatie van het Eindhovense raadslid Murat Memiş, uit solidariteit met hem en zijn familie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier